qualityaustria refreshing semináře

Obnovovací semináře

Nároky na znalosti a kompetence zaměstnanců a odborníků sice neustále rostou, jejich aktuálnost se však často zkracuje.

Právě tyto okolnosti nutí všechny manažery a auditory kvality k neustálému učení se a zlepšování.

Obnovovací semináře jsou nejen nástrojem pro prodloužení qualityaustria osobního certifikátu (např. manažer či auditor systému řízení kvality), ale také poskytují účastníkům příležitost dozvědět se novinky a zajímavosti z oblasti mezinárodních standardů.

Kromě toho jsou refreshing semináře skvělou příležitostí pro výměnu zkušeností a znalostí s kolegy.

Informace o nových trendech a vývoji

Cílem obnovovacích seminářů je předat účastníkům nové informace ohledně trendů a vývoje ze světa mezinárodních standardů. Na jedné straně získají účastníci nejnovější poznatky o systémech řízení v oblasti norem, metod a nástrojů, na druhé mají možnost si všechny vyzkoušet pomocí praktických příkladů. Aktivní účast je podmínkou pro úspěšné zakončení refreshing seminářů, na nichž mají všichni přítomní rovněž možnost vyměnit si zkušenosti z praxe. Cílem refreshing semináře je podívat se na konkrétní praktické otázky nejen z různých úhlů pohledu, ale také najít nové přístupy a možná řešení.

U mnoha certifikátů qualityaustria je pro prodloužení jejich platnosti stanovena podmínka absolvování obnovovacího semináře. Konkrétní detaily jsou vždy uvedeny u jednotlivých kurzů.

Refreshing semináře vyžadují aktivní účast přítomných, ale na jejich konci není povinnost skládat zkoušku.

Přehled produktů

Které produkty Vás zajímají?

Integrované systémy řízení

Organizace se více zaměřují na integraci.

Kvalita

Systém řízení kvality zlepšuje výkon

Životní prostředí a energie

Podpora trvalého zlepšování environmentálního výkonu

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky posilují celou organizaci

Veřejná správa

Strategický faktor úspěchu pro veřejnou správu

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu mají nedostatky vážné následky

Bezpečnost potravin

Globalizace a komplexnost produktů vyžadují zajištění nezávadnosti s podporou standardů

Zdravotnictví a sociální služby

Dynamický sektor zdravotnictví potřebuje fungující systém

Doprava

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti

Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systematický přístup v předvídání náhod

Udržitelnost a ESG Management

Společenská odpovědnost je globálním tématem

Kvalita podnikání (EFQM)

Dlouhodobě vynikající výsledky a výkon

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494