Informace o zkouškách a certifikátech

Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditována pro udělování certifikací osob dle zákona č.369/2008 federální sbírky zákonů BGBI. II Rakouské republiky federálním Ministerstvem hospodářství a digitalizace dle ÖNORM EN ISO / IEC 17024.

Užívejte si mezinárodní uznání Vašich dovedností!

  • více než 500 kurzů ročně ve spolupráci s naší rakouskou centrálou
  • mezinárodně uznávané vzdělávání a kurzy
  • management kvality, životního prostředí, BOZP a další kurzy ze specifických oborů
Kurzy a série kurzů

Individuální kurzy a modulové série kurzů jsou zaměřeny na postupný rozvoj znalostí a připravují účastníky na zkoušku a získání mezinárodního certifikátu v dané oblasti.

Semináře

Semináře vždy pracují s aktuálními tématy, novými trendy a informacemi.

Potvrzení o účasti

Potvrzení o účasti na daném kurzu je účastníkům vystaveno, pakliže splní požadavek minimální účasti ve výši 80%. Potvrzení o účasti nejsou to stejné jako certifikáty a nemohou s nimi být zaměňována. Certifikáty jsou vystaveny pouze v případě akreditovaných kurzů zakončených zkouškou.

In-house kurzy

Díky in-house kurzům qualityaustria je obsah a průběh kurzu ušit na míru podle potřeb klienta.

Zkoušky

Zkoušky jsou, pokud není v programu kurzu stanoveno jinak, zpoplatněnou formou zakončení kurzu, na kterou je třeba se vždy registrovat samostatně. Počet účastníků zkoušky je omezený. Způsob zkoušky závisí na daném kurzu a může zahrnovat písemnou, ústní a / nebo praktickou část. Hodnocení je založeno na bodovém systému. Každý úkol písemné nebo ústní části je označen maximálním počtem bodů. Částečné hodnocení je možné. Neúspěšnou zkoušku lze opakovat. Pokud se test skládá z několika částí, lze jednotlivé části opakovat do 12 měsíců. Quality Austria si je vědoma potřeby nestrannosti při provádění certifikačních činností a za účelem zajištění objektivity svých certifikačních aktivit reguluje případný střet zájmů, který by mohl nastat. To platí i pro organizaci a provádění zkoušek.

Obnovovací semináře (refreshing)

S ohledem na neustálý vývoj a doplňování informací, metod a kompetencí jsou qualityaustria refreshing kurzy skvělým nástrojem pro neformální výměnu informací s kolegy z oboru.

Certifikáty

Po úspěšném složení zkoušky, vydá Quality Austria absolventovi certifikát v souladu s EN ISO/ IEC 17024, který díky akreditaci pro udělování certifikace osob odpovídá národním požadavkům. Certifikát qualityaustria je následně zaslán poštou na soukromou adresu absolventa kurzu - není-li ujednáno jinak - do cca tří týdnů od absolvování zkoušky. V případě in-house kurzů jsou certifikáty zaslány hromadně na adresu sídla společnosti.

EOQ certifikáty

Žádost o EOQ certifikát je nutné podat u Quality Austria, která tento certifikát vydá společně s certifikátem Quality Austria. EOQ certifikát je jejich držitelům k dispozici také online. Jeho vydání je zpoplatněno a proces vydání trvá asi měsíc. Zaslání EOQ certifikátu probíhá opět na soukromou adresu jeho držitele.

Prodloužení certifikátu

Certifikáty qualityaustria slouží jako potvrzení znalostí a jsou platné tři až pět let. Pro prodloužení certifikátu musí jeho držitel potvrdit znalosti pomocí požadovaných hodin z praxe a absolvování obnovovacího kurzu (refreshing). Pro každý certifikát platí mírně rozdílná pravidla, která jsou uvedena přímo u daného obnovovacího semináře spolu s podmínkami zkoušky. Upozorňujeme, že pro držitele certifikátů platí Všeobecné obchodní podmínky držitelů certifikátů. Každý držitel certifikátu Quality Austria bude informován ze strany qualityaustria o blížícím se termínu uplynutí platnosti. Spolu s informací o blížícím se termínu uplynutí platnosti je držitelům zaslán také formulář žádosti o jeho prodloužení. Tento je k dispozici také online.

Detailní informace i prodloužení platnosti certifikátu jsou uvedena v popisu zkoušek a kurzů. V případě nesplnění potřebných požadavků pro prodloužení certifikátu nemůže být tento prodloužen. Poplatek za prodloužení platnosti certifikátu qualityaustria činí 25 EUR. Poplatek za vydání prodlouženého certifikátu je již zahrnut v celkové ceně obnovovacího semináře (refreshingu). Prodloužení certifikátů EOQ je procesně totožné s vydáním nových certifikátů. Prodloužené certifikáty jsou držitelům zasílány na jejich soukromou adresu, není-li ujednáno jinak.

Máte zájem o další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494