Vzdělávání v pohodlí vaší společnosti!

In-house kurzy

In-house kurzy realizované přímo ve vaší společnosti představují jednu z nejefektivnější variant vzdělávání. Čerpejte informace a učte se spolu s kolegy a manažery pomocí aktuálních případových studií na míru přímo vašemu oboru.

In-house formou mohou být uspořádány všechny kurzy qualityaustria . To pro společnosti představuje úsporu nákladů, především pro ty větší, jelikož v tomto případě odpadá potřeba hradit náklady na ubytování, cestování, stravování apod.

Samozřejmě je možné některé části kurzů absolvovat formou in-house a další jako otevřené. Vzdělávání qualityaustria je vždy nastavené podle potřeb daného klienta.

Poznámka pro klienty certifikované dle IATF:

Pro klienty certifikované podle IATF platí speciální podmínky, proto nás pro přípravu in-house kurzů IATF kontaktujte.

Obsah na míru přímo u vás

Benefity

V in-housech kurzech je obsah nastaven spolu s danou společností tak, aby splňoval všechny její požadavky. Vy rozhodujete, co chcete a potřebujete, a to také dostanete.

Během in-house školení je dostatečný prostor pro řešení specifických otázek a potřeb dané společnosti. Zároveň je díky uzavřenému okruhu účastníku zajištěno, že se žádné informace nedostanou mimo organizaci. Především pro větší společnosti mohou in-house školení představovat efektivnější řešení i s ohledem na náklady, protože účastníci nemusí hradit žádné další výdaje spojené s např. ubytováním a cestováním. V neposlední řadě in-house školení za účasti několika zaměstnanců, respektive kolegů, často k podpoří a prohloubí týmového ducha a spolupráci.

Shrnuto a potrženo, in-house kurzy představují atraktivní kombinaci mnoha výhod:

  • uzavřený okruh účastníků a diskrétnost,
  • posílení týmového ducha,
  • efektivita a nastavení podle speciálních potřeb dané společnosti.

 

Postup nastavení kurzu:

  • určení konkrétních vzdělávacích potřeb s ohledem na požadavky společnosti
  • analýza situace pomocí předběžného rozhovoru s vybraným lektorem před zahájením samotného školení (na místě nebo na dálku)
  • seznámení lektora i klienta s obsahem kurzu
  • nastavení obsahu kurzu s konkrétními požadavky a potřebami
  • případové studie zvolené podle cílů a zaměření společnosti
  • nastavení harmonogramu kurzu podle časových možností společnosti a účastníků

Přehled produktů

Které produkty Vás zajímají?

Integrované systémy řízení

Organizace se více zaměřují na integraci.

Kvalita

Systém řízení kvality zlepšuje výkon.

Životní prostředí a energie

Podpora trvalého zlepšování environmentálního výkonu.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečné a zdraví nezávadné pracovní podmínky posilují celou organizaci.

Veřejná správa

Strategický faktor úspěchu pro veřejnou správu.

Automobilový průmysl

V automobilovém průmyslu mají vady vážné následky.

Bezpečnost potravin

Globalizace a komplexnost produktů vyžadují zajištění nezávadnosti s podporou standardů.

Zdravotnictví a sociální služby

Dynamický sektor zdravotnictví potřebuje fungující systém.

Doprava

Zajištění vysoké úrovně bezpečnosti.

Řízení rizik, bezpečnost a compliance

Systematický přístup v předvídání náhod.

Společenská odpovědnost (CSR)

Společenská odpovědnost je globálním tématem.

Kvalita podnikání (EFQM)

Dlouhodobě vynikající výsledky a výkon.

Potřebujete další informace?

Rádi Vám pomůžeme!

Stačí nám napsat!

+420 733 180 494