Odpovědi na nejčastější dotazy

Obecné

Jak zpracovává Quality Austria osobní údaje?

Quality Austria je hrdá na úroveň ochrany osobních údajů, které nepředává dále třetím stranám. Více informací ohledně jejich zpracování je k dispozici v Memorandu o zpracování osobních údajů v sekci ke stažení.

Jak mohu splnit svou oznamovací povinnost ohledně vážných BOZP událostí a nehod?

Všechny společnosti certifikované podle standardů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci mají povinnosti oznamovat závažné incidenty, události a porušení právních povinností. Pro oznámení jakéhokoliv porušení prosím zašlete formuláře pro hlášení na na office@qualityaustria.cz. Quality Austria se bude oznámením zabývat a na základě jeho hodnocení určí další potřebné kroky (žádné opatření není třeba / zvláštní audit / odebrání certifikátu).

Mám otázky týkající se nabídky / produktu. Na koho se mám obrátit?

U jednotlivých produktů a oblastí je vždy uvedena odpovědná osoba, kterou můžete e-mailem kontaktovat. Pokud již máte vaši kontaktní osobu (např. auditora), tak vám i ona velmi ráda pomůže a poradí. Potřebujete-li další podporu ohledně služeb a produktů, obraťte se na naši kancelář office@qualityaustria.cz.

Máme několik zaměstnanců, které chceme poslat na školení. Nabízíte také in-house kurzy?

Všechny kurzy, workshopy a obnovovací semináře (refreshing) mohou být realizovány jako in-house kurzy. Rovněž nabízíme kurzy šité na míru podle vašich potřeb a požadavků. Pro další otázky ohledně in-house kurzů kontaktujte náš tým.

Obdrželi jsme fakturu za užívací poplatky Quality Austria. Co to znamená?

Užívací poplatek (nyní € 385, - za rok pro společnosti do 50 zaměstnanců / € 755, - za rok pro společnosti s více než 50 zaměstnanci - bez ohledu na počet certifikátů) za užívání qualityaustria dokladov o zhode a značiek zahŕňa:

  • první vydání qualityaustria certifikátu nebo dokladu o shodě
  • rok (12 měsíců) trvající užívací právo certifikátu a značky dokládající shodu pro podnikatelské účely, především pro účely reklamy a budování důvěry obchodních partnerů, klientů i šikoré veřejnosti
  • vydání IQNet certifikátu (v ceně poplatků v případě schválených standardů)
Právo užívat qualityaustria certifikát(y) stejně jako qualityaustria certifikační značku je upraveno v našich Všeobecných obchodních podmínkách, bod XIII "Práva a povinnosti držitelů certifikátů a značek Quality Austria". Více informací je k dispozici v sekci ke stažení. V případě dalších dotazů kontaktujte náš tým.

Přehled všech našich produktů najdete zde.

Pro více informací ohledně společnosti Quality Austria, navštivte stránku o společnosti.

Nenašli jste odpověď na Vaši otázku?

+420 733 180 494