Certifikácia systémov a produktov

Naše audity sa zameriavajú na vytváranie pridanej hodnoty. Ako nezávislý certifikačný orgán vykonávame posudzovanie zhody podľa medzinárodných štandardov a predpisov.

Vzdelávanie a certifikácia osôb

Vedomosti sú budúcnosť. Zaručujeme vysokú a medzinárodne uznávanú úroveň vzdelania. Ide nám o dlhodobý rozvoj účastníkov a orientáciu na prax.

Spoznajte rozdiel!

Či už začiatočník alebo profesionál – u nás nájde školenie každý. Kurzy organizujeme v Českej republike, na Slovensku av Rakúsku. K tomu nás v roku 2022 čaká ešte viac online kurzov, ktoré nepoznajú hranice. Vzdelávací program sa neustále vyvíja a prispôsobuje súčasným podmienkam, takže vo všetkých kurzoch zohrávajú svoju úlohu súčasné trendy a najnovšie know-how. Ide nám o orientáciu na prax, vďaka čomu môžu účastníci ihneď integrovať nadobudnuté znalosti do svojej každodennej práce.

Aktuality

Aktuálne a pre Vás!

03. Maj 2022

Online workshop 12. 5. 2022

Bezpečnosť výmeny informácií

27. Apr 2022

27. qualityaustria Forum očami CEO

Ohliadnutie za úspešnou konferenciou

22. Apr 2022

Riziko blackoutu

Je možné sa pripravit?

30. Mar 2022

Školenia a kurzy v angličtine

Aktuálna ponuka kurzov v anglickom jazyku

14. Mar 2022

Katalóg služieb 2022-2023

10. Mar 2022

27. qualityaustria Forum

Hybridna konferencia

14. Feb 2022

Rozvoj zručností

Kontinuálny proces zlepšovania

28. Jan 2022

Nové manažerské duo

2- Nový management Quality Austria

01. Jan 2022

Nastavenie compliance s ISO 37301

systematický prístup a zlepšovanie

22. Nov 2021

7 tipov na boj proti korupcii

tipy na prevenciu priamo od experta

21. Nov 2021

Certifikácia compliance ISO 37301

systém riadenia compliance

Prehľad produktov

Dôsledné využitie synergií

Integrované systémy riadenia

Kvalita

Životné prostredie a energia

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Verejná správa

Automobilový priemysel

Bezpečnosť potravín

+43 732 34 23 22