Certifikácia systémov, produktov a osôb

Quality Austria je vedúcou rakúskou organizáciou ponúkajúcou certifikáciu a vzdelávanie v oblasti integrovaného systému riadenia skladajúceho sa z manažmentu kvality, životného prostredia a BOZP (bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci).

Ponúkame certifikácie systémov, produktov a osôb. Poskytujeme školenia aj kurzy. Venujeme sa otázkam hodnotenia a validácie.

Upozornenie: vo výsledkoch vyhľadávania sa zobrazia iba platné certifikáty.

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22