qualityaustria refreshing semináre

Obnovovacie semináre

Nároky na znalosti a kompetencie zamestnancov a odborníkov síce neustále rastú, ich aktuálnosť sa však často skracuje.

Práve tieto okolnosti nútia všetkých manažérov a audítorov kvality k neustálemu vzdelávaniu a zlepšovaniu.

Obnovovacie semináre sú nielen nástrojom na predĺženie qualityaustria osobného certifikátu (napr. manažér či audítor systému riadenia kvality), ale taktiež poskytujú účastníkom príležitosť dozvedieť sa novinky a zaujímavosti z oblasti medzinárodných štandardov.

Okrem toho sú refreshing semináre skvelou príležitosťou pre výmenu skúseností a vedomostí s kolegami.

Informácie o nových trendoch a vývoji

Cieľom obnovovacích seminárov je odovzdať účastníkom nové informácie ohľadom trendov a vývoja zo sveta medzinárodných štandardov. Na jednej strane získajú účastníci najnovšie poznatky o systémoch riadenia v oblasti noriem, metód a nástrojov, na druhej majú možnosť si všetky vyskúšať pomocou praktických príkladov. Aktívna účasť je podmienkou pre úspešné zakončenie refreshing seminárov, na ktorých majú všetci prítomní taktiež možnosť vymeniť si skúsenosti z praxe. Cieľom refreshing seminára je pozrieť sa na konkrétne praktické otázky nielen z rôznych uhlov pohľadu, ale aj nájsť nové prístupy a možné riešenia.

Pri mnohých certifikátoch qualityaustria je pre predĺženie ich platnosti stanovená podmienka absolvovania obnovovacieho seminára. Konkrétne detaily sú vždy uvedené pri jednotlivých kurzoch.

Refreshing semináre vyžadujú aktívnu účasť prítomných, ale na ich konci nie je povinnosť skladať skúšku.

Prehľad produktov

Ktoré produkty Vás zaujímajú?

Integrované systémy riadenia

Organizácie sa čoraz viac zameriavajú na integráciu

Kvalita

Systém riadenia kvality zlepšuje výkon

Životné prostredie a energia

Podpora trvalého zlepšovania environmentálneho výkonu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné podmienky posilňujú celú organizáciu

Verejná správa

Strategický faktor úspechu pre verejnú správu

Automobilový priemysel

V automobilovom priemysle majú nedostatky vážne následky

Bezpečnosť potravín

Globalizácia a komplexnosť produktov vyžadujú zaistenie nezávadnosti s podporou štandardov

Zdravotníctvo a sociálne služby

Dynamický sektor zdravotníctva potrebuje fungujúci systém

Doprava

Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti

Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systematický prístup v predvídaní náhod

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločenská zodpovednosť je globálnou témou

Kvalita podnikania (EFQM)

Dlhodobo vynikajúce výsledky a výkon

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22