Informácie o skúškach a certifikátoch

Quality Austria Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH je akreditovaná na udeľovanie certifikácií osôb podľa zákona č.369/2008 federálnej zbierky zákonov BGBI. II Rakúskej republiky federálnym Ministerstvom hospodárstva a digitalizácie podľa ÖNORM EN ISO / IEC 17024.

Užívajte si medzinárodné uznanie Vašich schopností!

  • viac ako 500 kurzov ročne v spolupráci s našou rakúskou centrálou
  • medzinárodne uznávané vzdelávanie a kurzy
  • manažment kvality, životného prostredia, BOZP a ďalšie kurzy zo špecifických odborov
Kurzy a série kurzov

Individuálne kurzy a modulové série kurzov sú zamerané na postupný rozvoj znalostí a pripravujú účastníkov na skúšku a získanie medzinárodného certifikátu v danej oblasti.

Semináre

Semináre vždy pracujú s aktuálnymi témami, novými trendmi a informáciami.

Potvrdenie o účasti

Potvrdenie o účasti na danom kurze je účastníkom vystavené, ak splní požiadavku minimálnej účasti vo výške 80%. Potvrdenia o účasti nie sú to rovnaké ako certifikáty a nemôžu sa s nimi zamieňať. Certifikáty sú vystavené iba v prípade akreditovaných kurzov zakončených skúškou.

In-house kurzy

Vďaka in-house kurzom qualityaustria je obsah a priebeh kurzu ušitý na mieru podľa potrieb klienta.

Skúšky

Skúšky sú, pokiaľ nie je v programe kurzu stanovené inak, spoplatnenou formou zakončenia kurzu, na ktorú sa treba vždy registrovať samostatne. Počet účastníkov skúšky je obmedzený. Spôsob skúšky závisí na danom kurze a môže zahŕňať písomnú, ústnu a/alebo praktickú časť. Hodnotenie je založené na bodovom systéme. Každá úloha písomnej alebo ústnej časti je označená maximálnym počtom bodov. Čiastočné hodnotenie je možné. Neúspešnú skúšku je možné opakovať. Pokiaľ sa test skladá z niekoľkých častí, je možné jednotlivé časti opakovať do 12 mesiacov. Quality Austria si je vedomá potreby nestrannosti pri vykonávaní certifikačných činností a za účelom zaistenia objektivity svojich certifikačných aktivít reguluje prípadný stret záujmov, ktorý by mohol nastať. To platí aj pre organizáciu a vykonávanie skúšok.

Obnovovacie semináre (refreshing)

S ohľadom na neustály vývoj a doplňovanie informácií, metód a kompetencií sú qualityaustria refreshing kurzy skvelým nástrojom pre neformálnu výmenu informácií s kolegami z odboru.

Certifikáty

Po úspešnom zložení skúšky, vydá Quality Austria absolventovi certifikát v súlade s EN ISO/IEC 17024, ktorý vďaka akreditácii pre udeľovanie certifikácie osôb zodpovedá národným požiadavkám. Certifikát qualityaustria je následne zaslaný poštou na súkromnú adresu absolventa kurzu - ak nie je dohodnuté inak - do cca troch týždňov od absolvovania skúšky. V prípade in-house kurzov sú certifikáty zaslané hromadne na adresu sídla spoločnosti.

EOQ certifikáty

Žiadosť o EOQ certifikát je nutné podať na Quality Austria, ktorá tento certifikát vydá spoločne s certifikátom Quality Austria. EOQ certifikát je ich držiteľom k dispozícii aj online. Jeho vydanie je spoplatnené a proces vydania trvá asi mesiac. Zaslanie EOQ certifikátu prebieha opäť na súkromnú adresu jeho držiteľa.

Predĺženie certifikátu

Certifikáty qualityaustria slúžia ako potvrdenie znalostí a sú platné tri až päť rokov. Pre predĺženie certifikátu musí jeho držiteľ potvrdiť znalosti pomocou požadovaných hodín z praxe a absolvovania obnovovacieho kurzu (refreshing). Pre každý certifikát platia mierne rozdielne pravidlá, ktoré sú uvedené priamo pri danom obnovovacom seminári spolu s podmienkami skúšky. Upozorňujeme, že pre držiteľov certifikátov platia Všeobecné obchodné podmienky držiteľov certifikátov. Každý držiteľ certifikátu Quality Austria bude informovaný zo strany qualityaustria o blížiacom sa termíne uplynutia platnosti. Spolu s informáciou o blížiacom sa termíne uplynutia platnosti je držiteľom zaslaný aj formulár žiadosti o jeho predĺženie. Tento je k dispozícii aj online.

Detailné informácie aj predĺženie platnosti certifikátu sú uvedené v popise skúšok a kurzov. V prípade nesplnenia potrebných požiadaviek na predĺženie certifikátu nemôže byť tento predĺžený. Poplatok za predĺženie platnosti certifikátu qualityaustria je 25 EUR. Poplatok za vydanie predĺženého certifikátu je už zahrnutý v celkovej cene obnovovacieho seminára (refreshingu). Predĺženie certifikátov EOQ je procesne totožné s vydaním nových certifikátov. Predĺžené certifikáty sú držiteľom zasielané na ich súkromnú adresu, ak nie je dohodnuté inak.

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22