Vzdelávanie v pohodlí vašej spoločnosti!

In-house kurzy

In-house kurzy realizované priamo vo vašej spoločnosti predstavujú jeden z najefektívnejších variantov vzdelávania. Čerpajte informácie a učte sa spolu s kolegami a manažérmi pomocou aktuálnych prípadových štúdií na mieru priamo vášmu odboru.

In-house formou môžu byť usporiadané všetky kurzy qualityaustria. To pre spoločnosti predstavuje úsporu nákladov, predovšetkým pre tých väčších, pretože v tomto prípade odpadá potreba hradiť náklady na ubytovanie, cestovanie, stravovanie a pod.

Samozrejme je možné niektoré časti kurzov absolvovať formou in-house a ďalšie ako otvorené. Vzdelávanie qualityaustria je vždy nastavené podľa potrieb daného klienta

Poznámka pre klientov certifikovaných podľa IATF:

Pre klientov certifikovaných podľa IATF platia špeciálne podmienky, preto nás prosím na prípravu in-house kurzov IATF kontaktujte.

Obsah na mieru priamo u vás

Benefity

V in-house kurzoch je obsah nastavený spolu s danou spoločnosťou tak, aby spĺňal všetky jej požiadavky. Vy rozhodujete, čo chcete a potrebujete, a to aj dostanete.

Počas in-house školenia je dostatočný priestor na riešenie špecifických otázok a potrieb danej spoločnosti. Zároveň je vďaka uzavretému okruhu účastníkovi zaistené, že sa žiadne informácie nedostanú mimo organizácie. Predovšetkým pre väčšie spoločnosti môžu in-house školenia predstavovať efektívnejšie riešenie aj s ohľadom na náklady, pretože účastníci nemusia hradiť žiadne ďalšie výdavky spojené napr. s ubytovaním a cestovaním. V neposlednom rade in-house školenia za účasti niekoľkých zamestnancov, respektíve kolegov, často podporia a prehĺbia tímového ducha a spoluprácu.

Zhrnuté a podčiarknuté, in-house kurzy predstavujú atraktívnu kombináciu mnohých výhod:

  • uzavretý okruh účastníkov a diskrétnosť
  • posilnenie tímového ducha
  • efektivita a nastavenie podľa špeciálnych potrieb danej spoločnosti

 

Postup nastavenia kurzu:

  • určenie konkrétnych vzdelávacích potrieb s ohľadom na požiadavky spoločnosti
  • analýza situácie pomocou predbežného rozhovoru s vybraným lektorom pred zahájením samotného školenia (na mieste alebo na diaľku)
  • zoznámenie lektora aj klienta s obsahom kurzu
  • nastavenie obsahu kurzu s konkrétnymi požiadavkami a potrebami
  • prípadové štúdie zvolené podľa cieľov a zamerania spoločnosti
  • nastavenie harmonogramu kurzu podľa časových možností spoločnosti a účastníkov

Prehľad produktov

Ktoré produkty Vás zaujímajú?

Integrované systémy riadenia

Organizácie sa čoraz viac zameriavajú na integráciu

Kvalita

Systém riadenia kvality zlepšuje výkon

Životné prostredie a energia

Podpora trvalého zlepšovania environmentálneho výkonu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné podmienky posilňujú celú organizáciu

Verejná správa

Strategický faktor úspechu pre verejnú správu

Automobilový priemysel

V automobilovom priemysle majú nedostatky vážne následky

Bezpečnosť potravín

Globalizácia a komplexnosť produktov vyžadujú zaistenie nezávadnosti s podporou štandardov

Zdravotníctvo a sociálne služby

Dynamický sektor zdravotníctva potrebuje fungujúci systém

Doprava

Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti

Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systematický prístup v predvídaní náhod

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločenská zodpovednosť je globálnou témou

Kvalita podnikania (EFQM)

Dlhodobo vynikajúce výsledky a výkon

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22