Odpovede na najčastejšie otázky

Všeobecné

Ako spracováva Quality Austria osobné údaje?

Quality Austria je hrdá na úroveň ochrany osobných údajov, ktoré neodovzdáva ďalej tretím stranám. Viac informácií ohľadom ich spracovania je k dispozícii v Memorandu o spracovaní osobných údajov v sekcii na stiahnutie.

Ako môžem splniť svoju oznamovaciu povinnosť ohľadom vážnych BOZP udalostí a nehôd?

Všetky spoločnosti certifikované podľa štandardov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci majú povinnosti oznamovať závažné incidenty, udalosti a porušenie právnych povinností. Pre oznámenie akéhokoľvek porušenia prosím zašlite formuláre pre hlásenie na office@qualityaustria.sk. Quality Austria sa bude oznámením zaoberať a na základe jeho hodnotenia určí ďalšie potrebné kroky (žiadne opatrenie nie je potrebné / zvláštny audit / odobratie certifikátu).

Mám otázky týkajúce sa ponuky / produktu. Na koho sa mám obrátiť?

Pri jednotlivých produktoch a oblastiach je vždy uvedená zodpovedná osoba, ktorú môžete e-mailom kontaktovať. Pokiaľ už máte vašu kontaktnú osobu (napr. audítora), tak vám aj ona veľmi rada pomôže a poradí. Ak potrebujete ďalšiu podporu ohľadom služieb a produktov, obráťte sa na našu kanceláriu office@qualityaustria.sk.

Máme niekoľko zamestnancov, ktorých chceme poslať na školenia. Ponúkate aj in-house kurzy?

VVšetky kurzy, workshopy a obnovovacie semináre (refreshing) môžu byť realizované ako in-house kurzy. Rovnako ponúkame kurzy šité na mieru podľa vašich potrieb a požiadaviek. Pre ďalšie otázky ohľadom in-house kurzov kontaktujte náš tým.

Dostali sme faktúru za užívacie poplatky Quality Austria. Čo to znamená?

Používací poplatok (teraz € 385, - za rok pre spoločnosti do 50 zamestnancov / € 755, - za rok pre spoločnosti s viac ako 50 zamestnancami - bez ohľadu na počet certifikátov) za užívaniequalityaustria dokladov o shode a značiek zahŕňa:

  • prvé vydanie qualityaustria certifikátu alebo dokladu o zhode
  • rok (12 mesiacov) trvajúce užívacie právo certifikátu a značky dokladajúce zhodu na podnikateľské účely, predovšetkým na účely reklamy a budovania dôvery obchodných partnerov, klientov i šikorej verejnosti
  • vydanie IQNet certifikátu (v cene poplatkov v prípade schválených štandardov)
Právo užívať qualityaustria certifikát(y) rovnako ako qualityaustria certifikačnú značku je upravené v našich Všeobecných obchodných podmienkach, bod XIII "Práva a povinnosti držiteľov certifikátov a značiek Quality Austria". Viac informácií je k dispozícii v sekcii na stiahnutie. V prípade ďalších otázok kontaktujte náš tým.

Prehľad všetkých našich produktov nájdete zde

Viac informácií ohľadom spoločnosti Quality Austria nájdete na stránke o spoločnosti.

Nenašli ste odpoveď na Vašu otázku?

+43 732 34 23 22