Ušetrite hneď!

qualityaustria bonus program

Bonus program tvorí dodatok Všeobecných obchodných podmienok v aktuálnom znení. Celkom poskytujeme šesť bonusových ponúk. Tie sú rozdelené medzi naše dve hlavné oblasti služieb: certifikácia systémov a produktov a školenia a certifikácie osôb a ďalej potom členené do spomínaných troch bonusových ponúk.

Bonus systém pre certifikáciu systémov a produktov

1. Pioneer bonus (-15%)
2. Koncernový bonus (-50%)
3. Skupinový bonus (-50%)

Bonus systém pre školenia a certifikácie osôb

1. First minute bonus (-10%)
2. Pioneer bonus (-20%)
3. Certifikačný / kompetenčný bonus (-5%)

Prehľad produktov

Ktoré produkty Vás zaujímajú?

Integrované systémy riadenia

Organizácie sa čoraz viac zameriavajú na integráciu

Kvalita

Systém riadenia kvality zlepšuje výkon

Životné prostredie a energia

Podpora trvalého zlepšovania environmentálneho výkonu

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečné a zdraviu nezávadné pracovné podmienky posilňujú celú organizáciu

Verejná správa

Strategický faktor úspechu pre verejnú správu

Automobilový priemysel

V automobilovom priemysle majú nedostatky vážne následky

Bezpečnosť potravín

Globalizácia a komplexnosť produktov vyžadujú zaistenie nezávadnosti s podporou štandardov

Zdravotníctvo a sociálne služby

Dynamický sektor zdravotníctva potrebuje fungujúci systém

Doprava

Zaistenie vysokej úrovne bezpečnosti

Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systematický prístup v predvídaní náhod

Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločenská zodpovednosť je globálnou témou

Kvalita podnikania (EFQM)

Dlhodobo vynikajúce výsledky a výkon

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22