Životné prostredie a energia

PEFC™ CoC (Spotrebiteľský reťazec)

Motivácia a benefity

Certifikácia PEFC prináša benefity nielen pre spracovateľov dreva, ale aj pre dodávateľov, nákupcov, veľkoobchod a maloobchod:

 • Uvedenie do Purchasing Guide („Príručky nakupovania“) a zverejnenie na stránke medzinárodnej organizácie PEFC
 • Lepšia pozícia na trhu: prieskumy ukazujú, že zákazníci stále viac vyhľadávajú drevo a drevené výrobky, ktoré preukázateľne pochádzajú z certifikovaných lesov
 • Preukázanie zmyslu pre zodpovednosť a záväzok voči životnému prostrediu v zmysle trvalo udržateľného rozvoja
 • Využitie certifikácie ako nástroja pre prevenciu rizík („spotreba bez obáv“)
 • Vylepšenie imidžu drevospracovateľského priemyslu
 • Prehĺbenie zákazníckej dôvery vďaka istému pôvodu dreva
Cíle

PEFC – Program na podporu projektu certifikácie lesov (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes) – je označením pre drevo a papierové produkty pochádzajúce z lesného hospodárstva, ktoré je ekologicky, ekonomicky a spoločensky zodpovedné v celom spracovateľskom reťazci. Chain of Custody (CoC, Spotrebiteľský reťazec) hodnotí celý spracovateľský reťazec, a vďaka tomu zaisťuje, že všetky produkty, od samotnej ťažby dreva až po finálny výrobok, boli skontrolované podľa prísnych kritérií. Táto evidencia je vedená spoločnosťami spracovajúcimi drevo alebo obchodujúcimi s drevom a je pravidelne kontrolovaná nezávislými orgánmi.

Zákazníkom PEFC potvrdzuje, že nákupom označeného výrobku podporujú ekologický drevársky priemysel. Značka kvality PEFC symbolizuje celkový prístup k trvalej udržateľnosti a dáva medzinárodný rozmer myšlienke ochrany prírody. U PEFC je špeciálne zaistená nezávislosť certifikačných orgánov vďaka akreditácii medzinárodnými štandardmi. PEFC vedie stálu a záväznú evidenciu trvalo udržateľných zdrojov, na ktoré sa môže každý zákazník spoľahnúť. PEFC je celosvetovým lídrom, umožňuje členstvo všetkým majiteľom lesov bez ohľadu na veľkosť a berie do úvahy rozdielnosť lesných ekosystémov, kultúrneho dedičstva a vlastníckych štruktúr. PEFC vďaka svojmu rozsiahlemu pôsobeniu a veľkému množstvu členov garantuje dostatočné zásobovanie drevom a drevárskymi výrobkami z certifikovaných lesných porastov.

Obsah

PEFC, to je trvalá udržateľnosť, dôveryhodnosť aj bezpečné dodávky:

 • Trvalá udržateľnosť: Značka kvality PEFC znamená trvalo udržateľné, opatrné a zodpovedné lesné hospodárstvo. Len vďaka tomu zostanú naše lesy zachované pre život, prácu a rekreáciu aj pre ďalšie generácie. PEFC v zásade symbolizuje holistický prístup k trvalej udržateľnosti a dáva medzinárodný rozmer ústrednej myšlienke ochrane prírody.
 • Dôveryhodnosť: U PEFC je zaistená nezávislosť certifikačných orgánov vďaka akreditácii podľa medzinárodných štandardov. PEFC vedie stálu a záväznú evidenciu trvalo udržateľných zdrojov, na ktorú sa môžu všetci zákazníci spoľahnúť.
 • Bezpečné dodávky: Vďaka tomu, že PEFC umožňuje dobrovoľnú účasť všetkých majiteľov lesov bez závislosti na ich veľkosti a berie ohľad na rozdielnosť lesných ekosystémov, kultúrneho dedičstva a vlastníckej štruktúry, je PEFC celosvetovým lídrom. Preto PEFC garantuje dostatočné dodávky dreva a drevených výrobkov pochádzajúcich z trvalo udržateľných zdrojov.

V rámci auditu je okrem iného braný ohľad na:

 • hodnotenie dodávateľov
 • evidenciu vzdelávania
 • účtovnú súvahu
 • manažment rizík
 • používanie loga
 • dokumentáciu
Cieľová skupina
 • píly a prevádzky na rezanie a hobľovanie dreva
 • drevospracovateľský priemysel
 • stolári a výrobcovia nábytku
 • tesári
 • obchodníci s drevom
 • obchodníci s papierom a papierenský priemysel
 • tlačiari a vydavatelia
Certifikácia

Cesta k získaniu certifikátu a oprávnenia využívať logo:

 • Quality Austria dostane žiadosť o certifikáciu „Chain of Custody.
 • Quality Austria zašle záujemcovi informácie a dotazník, ktorý slúži na získanie údajov potrebných pre certifikáciu.
 • Záujemca dostane konkrétnu ponuku a informácie o príprave na audit.
 • Následne prebehne predbežný pohovor, v rámci ktorého dôjde k objasneniu požiadaviek kladených na systém a k príprave certifikačného auditu.
 • Po dokončení všetkých potrebných príprav v danej organizácii a zaslaní dokumentácie Quality Austria na vykonanie predbežnej kontroly, je možné pristúpiť k samotnému certifikačnému auditu.
 • Ak je to nutné, sú požadované zmeny zaslané spoločnosti Quality Austria (v závislosti od výsledku auditu).
 • Po kladnom výsledku preskúmania a posúdenia je záujemcovi vydaná správa z auditu aj certifikát (s platnosťou piatich rokov).
 • Každoročne sa kontroluje dodržiavanie požiadaviek týkajúcich sa „spotrebiteľského reťazca“.
 • Po uplynutí platnosti certifikátu je možné jeho predĺženie o ďalšie certifikačné obdobie.
 • O oprávnenie používať logo PEFC je možné dobrovoľne zažiadať u lokálneho zástupcu PEFC na základe platného certifikátu.
Akreditácia

Quality Austria je akreditovaná rakúskym Ministerstvom pre vedu, výskum a hospodárstvo. S organizáciou PEFC bola uzavretá notifikačná dohoda.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Správy o trvalej udržateľnosti, FSC® CoC, ISO 38200

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22