Životné prostredie a energia

Odpadový hospodár

Odpadový hospodár

Na riešenie otázok nakladania s odpadmi a splnenia podmienok požadovaných zákazníkmi i odberateľmi je pre spoločnosti ideálnym riešením odpadový hospodár. Ide o odborne kvalifikovanú osobu pre organizácie produkujúce rôzne formy odpadu.

Profesijná orientácia

Odpadový hospodár

Odborník na odpadové hospodárstvo interpretuje právne požiadavky z perspektívy danej organizácie a zohľadňuje pritom dôležité oznamovacie i administratívne povinnosti. Integruje právne normy odpadového hospodárstva do daného odboru podnikania a kladie všeobecne dôraz na znižovanie produkcie odpadov, ich riadnu likvidáciu a recykláciu. Odborník na odpady vytvára koncepty odpadového hospodárstva, rozpoznáva potenciály úspor a školí spolupracovníkov.

Štruktúra kurzu

Odpadový hospodár

  • Odpadové hospodárstvo (4 dni)

Pre viac informácií, termíny a ceny nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22