Životné prostredie a energia

FSC® CoC (Forest Stewardship Council® Spotrebiteľský reťazec)

Motivácia a benefity

Zákazníci sú stále kritickejší a požadujú produkty, ktoré sú vyrábané za podmienok spĺňajúcich kritériá ekologickej i spoločenskej zodpovednosti. Organizácie môžu pomocou loga FSC® doložiť, že drevo pochádza z lesov, ktoré sú obhospodarované podľa podmienok trvalej udržateľnosti. Certifikované organizácie môžu priamo umiestniť logo FSC na ich výrobky a tiež ho využiť na reklamné účely.

V roku 1993 bol environmentálnymi orgánmi, zástupcami lokálnych skupín a spoločnosťami činnými v drevárskom priemysle založený Forest Stewardship Council® (FSC). Jedná sa o celosvetovo pôsobiacu nezávislú a neziskovú organizáciu, ktorá je založená na otvorenom členstve jednotlivcov i právnických osôb.

Ciele

Proces certifikácie podporuje lesné hospodárstvo, ktoré je:

 • zodpovedné voči životnému prostrediu
 • spoločensky zodpovedné
 • zaisťuje ekonomickú aj trvalo udržateľnú kultiváciu

Okrem toho tiež zlepšuje marketingové príležitosti producentov dreva cestou, ktorá je ekologicky aj spoločensky korektná. Ďalej umožňuje spoločnostiam činným v lesnom hospodárstve a drevospracovateľskom priemysle vydať sa cestou trvalého zlepšovania.

Cieľová skupina
 • píly a prevádzky zaoberajúce sa hobľovaním
 • drevospracovateľský priemysel
 • stolári a výrobcovia nábytku
 • tesári
 • obchodníci s drevom
 • obchodníci s papierom a papierenský priemysel
 • tlačiarne, vydavateľstvo a knihviazačstvo
Predpoklady
FSC vytvorilo desať princípov certifikácie lesov (FSC Forest Management FM), ktoré sú platné po celom svete. Okrem iných, sú zásadné nasledujúce body:
 • súlad s právnou úpravou a zásadami FSC
 • zhoda s normami pracovného práva a dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
 • rešpektovanie vlastníckych a užívacích práv
 • snaha o ochranu, udržanie a zachovanie vzťahu s lokálnymi obyvateľmi
 • vzdanie sa mýtenia
 • princíp regenerácie
 • zakladanie rezervácií
 • plánovanie a kontrola dokumentácie
 • zachovanie chránených lesov
 • zachovanie biodiversity

Pre získanie certifikácie Chain of Custody (FSC CoC / FSC Spotrebiteľský reťazec spracovania dreva) je nutné splniť nasledujúce:

 • zdokumentovaný systém kontroly
 • systém a potvrdenie príjmu tovaru
 • oddelenie a/alebo označenie získaných certifikovaných a necertifikovaných produktov
 • bezpečné označenie produktov
 • identifikácia výsledných certifikovaných výrobkov
 • účtovníctvo

Na základe úspešného zvládnutia certifikačného procesu, obdrží uchádzač celosvetovo uznávaný certifikát FSC CoC s platnosťou päť rokov. Nasleduje potom každoročne dozorový audit.

Pre viac informácií navštívte:

Akreditácia

Quality Austria bola akreditovaná ASI dňa 28. januára 2015 s akreditačným číslom ASI-ACC-071 pre certifikáciu FSC® CoC. Príslušné osvedčenie o akreditácii nájdete tu.

Poznámka: v kontexte FSC® qualityaustria neposkytuje žiadne audity alebo certifikácie podľa aktuálnej verzie FSC-STD-40-005 Controlled Wood. Aktuálne štandardy, interpretácie a ďalšie nájdete v databáze dokumentov FSC.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, EMAS, Správy o trvalej udržateľnosti, Ekoznačky.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22