Životné prostredie a energia

Energetický manažment UMEM

Management hospodárenia s energiami

Systémy energetického manažmentu (EnMS) založené na štandarde ISO 50001 nadobúdajú na stále väčšej dôležitosti. Na jednej strane je to spôsobené rastúcimi cenami energie, na strane druhej novými politickými rámcovými podmienkami dopadajúcimi na energetický priemysel. Systém energetického manažmentu je ceneným nástrojom pre zlepšenie energetickej efektivity a tým aj pre zníženie emisií CO2. Systém zahŕňa všetky organizačné opatrenia i technické procesy, ktoré sú plánované a realizované, aby došlo k zaisteniu väčšej výkonnosti vďaka optimálnemu využitiu energií. Zavedenie štruktúrovaného systému energetického manažmentu vedie pomocou plánovania energetických procesov, meracích technológií a zodpovedností v organizácii k značnému zlepšeniu energetickej efektivity as tým spojeným poklesom nákladov.

Profesijná orientácia

Reprezentant energetického manažmentu

Absolventi majú potrebné znalosti a zručnosti (požiadavky ISO 50001 systému energetického manažmentu), aby mohli zastupovať spoločnosť na pozícii Poverenca pre energie pri kontakte s top manažmentom organizácie, so spolupracovníkmi a s orgánmi verejnej moci. Vystavujú energetické bilancie, rozpoznávajú energetické potenciály, plánujú a vytvárajú opatrenia a pripravujú energetické procesy.

Štruktúra kurzu

Reprezentant energetického manažmentu

  • Systém riadenia hospodárenia s energiami (2 dni)
  • Technik energetického manažmentu (2 dni)
  • Skúška Reprezentant energetického manažmentu (1 deň)

Pre viac informácií, termíny a ceny nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22