Životné prostredie a energia

Systém riadenia životného prostredia

Systém riadenia životného prostredia pomáha kontinuálnemu rozvoju environmentu pomocou:

 • systematického, objektívneho a pravidelného hodnotenia environmentálneho správania
 • informovania a otvoreného dialógu s verejnosťou
 • záväzku dodržiavania všetkých predpisov týkajúcich sa životného prostredia (dodržiavanie právnych noriem)

Európska únia (EÚ)

Európska únia sa zaviazala zabezpečiť prosperitu, ktorá nesmie byť založená na zneužívaní prírodných zdrojov a ničení životného prostredia. Práve tento záväzok dal vzniknúť politike životného prostredia EÚ. Organizácie z obchodu a priemyslu sú vyzývané, aby prispeli k dosiahnutiu cieľov životného prostredia pomocou systémov riadenia a špeciálnych environmentálnych programov

Ekoznačky a modrý anjel

qualityaustria je uznávaným kontrolným orgánom pre vybrané environmentálne značky:

 • Ekoznačky pre textil
 • UZ 02 Grafický papier / EU Environmentálna značka „Kópie a grafický papier“ a „noviny“
 • UZ 06 Nábytok
 • UZ 07 Drevo a drevárske výrobky
 • UZ 18 Produkty z recyklovaného papiera
 • UZ 24 Tlačiarenské produkty/EÚ environmentálna značka „Tlačiarsky papier“
 • UZ 27 Environmentálne orientované cestovné lístky
 • UZ 28 Vode odolné drevárske produkty
 • UZ 56 Podlahové povrchy
 • UZ 66 Nízkoemisné transportné systémy

Viac informácií k environmentálnym značkám: www.cenia.cz

 

Modrý anjel

qualityaustria je registrovaná na vykonávanie externých auditov na základe smernice RAL (základné kritériá pre udelenie sú platné do 2018):

 • RAL – UZ: Sanitárne papierové produkty vyrobené z recyklovaného papiera (vydanie jún 2013)
 • RAL – UZ 14: Recyklovaný papier (vydanie február 2013)
 • RAL – UZ 35: Tapety a nástenné obklady vyrobené primárne z recyklovaného papiera
 • RAL – UZ 56: Recyklované kartóny (vydanie júl 2014)
 • RAL – UZ 65: Nebielené papierové filtre používané s horúcou alebo vriacou vodou (vydanie február 2014)
 • RAL – UZ 72: Tlačiarenský a publikačný papier (vydanie júl 2014)

Bližšie informácie: www.blauer-engel.de

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22