Verejná správa

Systém riadenia vo verejnej správe

Politici a ďalšie osoby s rozhodovacími právomocami vo verejnom sektore si už dlhú dobu uvedomujú obrovské príležitosti, ktoré im moderný systém riadenia kvality ponúka.

Bez ohľadu na to, či je hlavným cieľom vytvorenie úspešného riadiaceho nástroja alebo nastavenie procesov potrebných pre riadne a efektívne fungovanie alebo kontrola dodržiavania zákonnosti. Rovnako tak môže ísť o zjednodušenie či zrýchlenie procesov a postupov vo verejnom sektore, vďaka čomu často dochádza aj k modernizácii verejnej správy. Dnes sú systémy riadenia kvality, predovšetkým ISO 9001, celosvetovo obľúbené v štátnej správe, kde fungujú ako efektívny nástroj pri realizácii projektov. Okrem toho je vidieť viditeľný vývoj smerom k integrovaným systémom riadenia a stúpajúci trend implementácie systému riadenia životného prostredia podľa ISO 14001.

Systém riadenia kvality tvorí aj súčasť Lisabonskej stratégie Európskej únie. V EÚ je zavedenie systému riadenia kvality vnímané ako súčasť reformy verejnej správy, ktorá je práve jedným z hlavných cieľov Lisabonskej stratégie.

Verejná správa a CAF

Systém riadenia kvality ponúka verejnej správe nové spôsoby, ako sa vysporiadať s neľahkou úlohou zaistenia dokonalej interakcie s obchodom a priemyslom i spoločnosťou ako celkom. Verejná správa, ktorá je otvorená novým trendom a neustále sa vyvíja, je pre riadenie kvality nepostrádateľná.

Komplexný pohľad a nastavenie systému riadenia kvality ponúka príležitosť spojiť a prepojiť existujúce aj plánované nástroje modernizácie, ako je výpočet nákladov a výkonu či kontrola, a ďalej sa vyrovnať s trendom, že otázka modernizácie je nahliadaná predovšetkým z hľadiska podniku. V tomto zmysle navrhnuté a koncipované riadenie kvality môže významne prispieť ku komplexnej reforme verejnej správy.

CAF

CAF je akronymom Common Assessment Framework. Jedná sa o európsky hodnotiaci systém pre kvalitu podľa motta „Zlepšovanie spoločnosti na základe sebahodnotenia“ a opiera sa o Excellence Model EFQM. Ako obsiahly manažment kvality zahŕňa CAF tiež príležitosti (potenciály) a kvalitatívne výsledky (kritéria).

Sebahodnotenie podľa CAF je dobrým prostriedkom v rámci prípravy na certifikáciu podľa ISO 9001. Quality Austria je pre subjekty verejnej správy v rámci príprav a hodnotení skúseným a kompetentným partnerom v otázkach informácií, školení a analýz.

Certifikácia, posúdenie a hodnotenie systému

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22