Spoločenská zodpovednosť (CSR)

Spoločenská zodpovednosť

Spoločenská zodpovednosť nadobúda v integrovaných systémoch riadenia na význame. Významné európske obchodné reťazce napríklad využívajú spoločenskú zodpovednosť ako nástroj, s pomocou ktorého ukladajú svojim dodávateľom povinnosť dodržiavať príslušné predpisy a regulatívy. Postupne boli zavedené, a stále sú rozvíjané nové označenia, ktoré potvrdzujú a hlásia sa k princípom spoločenskej zodpovednosti. Ruka v ruke s tým bola prijatá nová norma ISO 26000.

Quality Austria sa dá nazvať priekopníkom, pretože ponúka školenia aj certifikácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti už od roku 2005.

Označenie

Vznikli nové označenia a značky využívané v obchodnom svete, ktoré sú založené na spoločenskej zodpovednosti ako hlavnom pilieri. Quality Austria ponúka školenia a certifikácie v oblasti spoločenskej zodpovednosti už od roku 2005 a dá sa teda považovať za pioniera v tejto oblasti.

Certifikácia, posúdenie a hodnotenie systému

Školenie a personálne certifikácie

kurzy
semináre
refreshing semináre
in-house kurzy

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22