Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systém riadenia kontinuity podnikania

Prehľad

Úspech spoločnosti môže byť ohrozený tak sociálnymi rozdielmi, ako aj kriminalitou, ktorá sa v dnešnom svete tiež globalizovala. Ochrana vlastnej organizácie a celého zapojeného dodávateľského reťazca pred udalosťami so závažnými následkami je však často zanedbávaná. Napriek tomu by malo byť hľadanie odpovedí a riešenie týchto hrozieb veľkou výzvou pre manažment akejkoľvek spoločnosti. Kurz Systém riadenia kontinuity podnikania zapadá do existujúceho radu kurzov a zahŕňa témy Business Continuity Management (BCM) a Corporate Security Management (CSM).

Profesijná orientácia

Reprezentant systému riadenia rizík

Reprezentanti systému riadenia rizík dokážu systematicky hodnotiť a riešiť riziká plynúce z prevádzky podnikania. Okrem toho disponujú aj znalosťami o druhoch rizík, procesoch na ich riadenie, o základných metódach ich identifikácie, analýz a hodnotení vrátane ich náležitej aplikácie. Preventívne zvládanie rizík je pritom nazerané rovnako ako kontinuita podnikania. Vďaka tomu sú tiež náležite komunikované najvýznamnejšie rámcové podmienky.

Manažér systému riadenia kontinuity podnikania

Manažéri kontinuity podnikania majú znalosti, zručnosti i schopnosti potrebné na systematickú identifikáciu a hodnotenie všeobecných i konkrétnych rizík. Ďalej dokážu vypracovať a implementovať akčné plány pre odvrátenie identifikovaných rizík či ich prevenciu. V tomto ohľade disponujú komplexnými prevádzkovými i systematickými znalosťami o systéme riadenia kontinuity podnikania (Business Continuity Management System). Poznajú tiež najpodstatnejšie právne a regulačné základy, metódy aj nástroje.

Štruktúra kurzu

Reprezentant systému riadenia rizík

  • Kurz Reprezentant riadenia rizík
  • Skúška Reprezentant riadenia rizík

Manažér systému kontinuity podnikania

  • Kurz Manažér systému kontinuity podnikania
  • Skúška Manažér systému kontinuity podnikania

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22