Motivácia a benefity

Samotné právne predpisy už dlhý čas na riešenie korupcie a úplatkárstva nestačia. Organizácie musia samy navrhnúť procesy a ich fungovanie tak, aby viac ako kedykoľvek predtým predchádzali vzniku korupcie a úplatkom. Systémy riadenia pomôžu proaktívne bojovať proti korupcii a úplatkárstvu a spolu s tým aj zvládnuť neustále rastúce množstvo pravidiel a predpisov.

ISO 37001 je medzinárodným štandardom pre systém protikorupčného manažmentu, v ktorom sa kĺbia zákonné požiadavky kladené na organizácie spolu s osvedčenými postupmi. Cieľom je zníženie rizík aj nákladov a zabezpečenie transparentnosti a jasnosti.

V rámci systému protikorupčného manažmentu sa odporúča jeho integrácia do všeobecného systému riadenia súladu (compliance management). Pri tejto integrácii je možné ako vodítko použiť ISO 37301.

Okrem toho môže byť systém protikorupčného manažmentu (krátko označovaný ako ABMS - Anti-Bribery Management System) zavedený ako súčasť iných systémov riadenia (napr. kvality, životného prostredia alebo bezpečnosti informácií). Hlavnou výhodou v tomto prípade je, že je využitý veľký rad synergií zo systémov, ktoré už existujú. ISO 37001 je založené na High-Level-Structure (HLS), teda rovnako ako napr. ISO 9001, ISO 14001 alebo ISO 45001, vďaka čomu je možné systém protikorupčného manažmentu podľa ISO 37001 veľmi dobre integrovať do už zavedených systémov a čerpať skutočne pridanú hodnotu.

Úspešný proces certifikácie a následne udelený certifikát qualityaustria slúži ako výborný nástroj na prehĺbenie dôvery medzi akcionármi. Pomôže organizácii preukázať, že proaktívne bojuje proti korupcii a úplatkárstvu a že implementovala opatrenia a kontrolné mechanizmy na zamedzenie ich vzniku, ich odhaľovanie a boj proti nim.

Poznámka: ISO 37001 odkazuje iba na systém protikorupčného manažmentu, nejedná sa teda o deklaráciu všeobecného dodržiavania právnych predpisov.

Ciele
 • zníženie rizika protiprávnych činov
 • minimalizácia korupcie a úplatkárstva
 • zvýšenie transparentnosti v organizácii
 • umožnenie anonymného oznamovania v prípade podozrenia na korupciu alebo úplatkárstvo (whistleblowing)
 • zabezpečenie reputácie organizácie
 • schopnosť reagovať v súlade s pravidlami a predpismi
Cieľová skupina
 • organizácia všetkých veľkostí a zo všetkých odborov podnikania
 • zástupcovia pre oblasť compliance, prípadne pre oblasť systémov riadenia (napr. integrovaný systém riadenia, kvalita, životné prostredie alebo bezpečnosť informácií)
Súvisiace štandardy

ISO 37301, ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ONR 192050

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22