Motivácia a benefity

Systém manažmentu kontinuity podnikania pomáha vďaka systematickému prístupu zamedziť ničivým nehodám, tj narušeniu schopnosti organizácie dodávať služby či produkty. V prípade tohto najhoršieho scenára, teda neschopnosti organizácie dodávať, je to práve BCM, ktorý zmierňuje negatívne dopady a umožní organizácii obnoviť schopnosť pre pokračovanie dodávok produktov i služieb podľa dohodnutých podmienok. Organizácie s certifikovaným systémom manažmentu kontinuity podnikania dokážu, v porovnaní s organizáciami bez zavedeného BCM, rýchlejšie obnoviť narušené procesy.

Súčasná vysoko prepojená a globalizovaná ekonomika si žiada od dodávateľských reťazcov väčšiu zodpovednosť bez ohľadu na prípadné incidenty. Samotná jedna nehoda v celom reťazci môže totiž predstavovať hrozbu pre celú skupinu prepojených organizácií. BCM systematicky identifikuje, analyzuje a zaisťuje kritické podnikateľské procesy. Na základe analýzy a prioritizácie procesov dochádza následne k ich úprave, aby dokázali čo najlepšie a s dostatočným predstihom zabrániť vzniku nečakaných nehôd.

ISO 22301 sa zameriava na systematický rozvoj organizácií s ohľadom na obmedzenie ničivých udalostí. Pokiaľ nie je úplné zamedzenie incidentov možné, tak na čo najrýchlejšie obnovenie schopnosti organizácie dodávať produkty či služby. ISO 22301 je veľmi dobre kombinovateľné s ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 aj ISO 45001, ktoré sú všetky založené na High Level Structure podľa Annex SL.

Ciele

Systém riadenia Business Continuity je zameraný na to, aby organizácia:

 • chránila samú seba pred ničivými nehodami
 • znížila pravdepodobnosť výskytu incidentov
 • urobila prípravu na možný vznik nehôd
 • dokázala na incidenty systematicky reagovať
 • rýchlo obnovila svoje činnosti v prípade nečakaných udalostí a nehôd
Cieľová skupina
 • všetky spoločnosti a organizácie
 • osoby zodpovedné za výrobu a/alebo poskytovanie služieb
 • manažéri kvality
 • risk manažéri
 • osoby zodpovedné za nákup a zásobovanie
Požiadavky

Základ štandardu ISO 22301 tvorí BIA (Business Impact Analysis) spolu s prepracovaním a realizáciou plánov kontinuity podnikania (nehoda, narušenie, mimoriadna udalosť, kríza).

BIA môže byť chápaná ako hodnotenie činnosti spolu s tým, aké dopady by na činnosti organizácie mala prípadná nehoda. Základom je široká znalosť súvislostí a prepojenie jednotlivých procesov a prístup založený na hodnotení rizík pre danú organizáciu.

Certifikácia

Akreditovaná certifikácia podľa ISO 22301.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 55001, ISO 41001, ISO 39001, ISO 31000

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22