Riadenie rizík, bezpečnosť a compliance

Systém riadenia rizík a bezpečnosti

Riadenie rizík a manažment bezpečnosti sú založené na systematickom prístupe predvídania nehôd. Dobre cielená a systematická prevencia je preukázateľne tou najlepšou ochranou organizácie pred vznikom škôd a stratami zisku. Riziká, s ktorými musí organizácia pracovať, ovplyvňujú vo veľkých ekonomických oblastiach sociálne rozdiely i globalizácia kriminality. Často sa zabúda na ochranu spoločnosti a celého zapojeného dodávateľského reťazca, aj keď by tieto témy mali skôr zaujímať ústredné postavenie.

Riadenie rizík a systém manažmentu bezpečnosti (Business Continuity Management – BCM) sú založené práve na osvedčenom preventívnom prístupe. Štruktúra noriem umožňuje tiež jednoduchú integráciu s bežne implementovanými systémami riadenia ako je ISO 9001, ISO 1400, ISO 45001 atď.

Rad kurzov

Rad kurzov riadenia rizík a manažment bezpečnosti je založený na integrovanom prístupe k riadeniu a odovzdáva znalosti a zručnosti v oblasti metodológie i samotnej implementácie.

V centre záujmu týchto kurzov stojí systém riadenia týkajúci sa prevádzky v spojení s medzinárodnými štandardmi a právnou úpravou. Ďalej je priestor venovaný osvedčeným nástrojom (zameraným na praktické využitie), ktoré značne prispievajú k dodržiavaniu a dokladovaniu starostlivosti riadneho hospodára.

Kurzy si kladú za cieľ odovzdať účastníkom znalosti z oblasti prevádzkových metód a nástrojov, ktoré môžu byť ľahko zahrnuté do činností organizácie hneď po skončení kurzu. Predovšetkým ide o metódy vyhodnocovania a kontroly rizík. Kurzy sú vhodné pre všetkých zamestnancov na všetkých úrovniach.

Certifikácia, posúdenie a hodnotenie systému

Školenie a personálne certifikácie

workshopy
refreshing semináre
in-house kurzy

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22