Kvalita

Upgrade pre Reprezentantov manažmentu kvality

Prehľad

Na tomto jednodennom seminári sa účastníci zoznámia s nástrojmi a metódami integrovaného systému riadenia, ktoré si osvojili už na kurze reprezentanta kvality. Absolvovaním tohto seminára je možné nechať si započítať kurz "Integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje (IMSA)" do ďalšieho rozvoja v rámci systémov riadenia kvality (manažér systémov kvality alebo reprezentant systémov riadenia).

Předpoklady

Platný qualityaustria certifikát Reprezentant manažmentu kvality, respektíve úspešne zložená skúška Reprezentant manažmentu kvality.

Cieľová skupina

Absolventi kurzu Reprezentant manažmentu kvality alebo Blended Learning Reprezentant manažmentu kvality, ktorí majú záujem o ďalšie školenia v oblasti systému riadenia kvality a chcú mať uznaný kurz Integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje (IMSA).

Obsah
  • právny rámec
  • 4D-správa
  • mind Map
  • doplňujúca (súvisiaca) skupinová práca
  • check znalostí (sebahodnotenie)
Poznámka

Tento seminár je vylúčený z bonusového programu qualityaustria.

Obsah

  • právny rámec
  • 4D-správa
  • mind Map
  • doplňujúca (súvisiaca) skupinová práca
  • check znalostí (sebahodnotenie)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22