Kvalita

Refreshing pre Reprezentantov manažmentu kvality

Prehľad

Základ obnovovacieho kurzu tvorí informácie o najnovších trendoch a vývoji v oblasti systému manažérstva kvality, čo je podporené predovšetkým výmenou skúseností účastníkov. Príspevky súvisiace s praxou zohľadňujú požiadavky nielen malých a stredných podnikov, ale aj príslušných organizačných jednotiek vo väčších spoločnostiach. Odovzdávanie praktických skúseností a znalostí s ohľadom na procesne orientované integrované systémy riadenia umožňuje účastníkom ďalší rozvoj systémov v ich vlastnej organizácii.

Predpoklady

Profesijná prax z odboru je výhodou.

Cieľová skupina

Reprezentanti systému riadenia kvality, ktorí sa usilujú o obnovenie osobného certifikátu, osvieženie znalostí a rozvoj kompetencií, rovnako ako ďalšie zainteresované strany.

Obsah
 • novinky v systémoch riadenia a normách
 • skúsenosti z implementácie ISO 9001
 • nové trendy v riadení kvality
 • nové metódy a techniky v oblasti integrovaných systémov riadenia
 • praktické príklady z uvedených oblastí
 • diskusia účastníkov a výmena skúseností

Obsah kurzu

 • novinky v systémoch riadenia a normách
 • skúsenosti z implementácie ISO 9001
 • nové trendy v riadení kvality
 • nové metódy a techniky v oblasti integrovaných systémov riadenia
 • praktické príklady z uvedených oblastí
 • diskusia účastníkov a výmena skúseností

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22