Kvalita

Refreshing pre Manažérov a audítorov manažmentu kvality

Prehľad

Nároky na znalosti a kompetencie zamestnancov, manažérov a audítorov kvality nevynímajúc, sa neustále zvyšujú, na druhú stranu sa spolu s neustálym vývojom skrátila doba aktuálnosti jednotlivých informácií. Tieto okolnosti nútia všetkých manažérov a audítorov kvality, aby sa ďalej učili a rozvíjali. Preto zohráva obnovovací kurz pri rozširovaní zručností stále významnejšiu úlohu. Jeho absolvovanie je nielen nevyhnutné pre udržanie osobného certifikátu manažéra či audítora systému riadenia kvality, ale aj pre získanie najnovších správ a informácií z oblasti noriem a ďalších predpisov. V neposlednom rade majú účastníci možnosť podeliť sa o svoje skúsenosti s ostatnými a vďaka tomu čerpať inšpiráciu vyskúšanú v praxi.

Školenie

Školenie je založené na budúcich kompetenčných požiadavkách kladených na manažérov a audítorov kvality. Kurz sa venuje otázkam aktuálneho vývoja a trendov zo sveta medzinárodných noriem, praxe a výskumu, s tými je potom ďalej pracované na úrovni prevádzkovej praxe. Preto je v kurze venovaný priestor pre technické postupy s praktickými príkladmi, prípadové štúdie a výmenu skúseností účastníkov (tzv. best practice). Aktívne zapojenie účastníkov zaistí úspech celého školenia a inšpiráciu. Účastníci získajú znalosti o konkrétnych metódach a nástrojoch, ktoré môžu okamžite aplikovať v ich organizácii.

Tematické okruhy

Účastníci z rôznych odvetví a so špecifickými požiadavkami na riadenie kvality si osviežia znalosti v nasledujúcich oblastiach:

 • automobilový priemysel (RQA-A)
 • zdravotníctvo (RQA-GW)
 • bezpečnosť potravín (RQA-L)
 • transport (RQA-IR)
 • zdravotnícke pomôcky (RQA-MP)
 • business excellence (excelencia) (RQA-AV)

Prvý deň školenia je na obnovovacích seminároch s tematickým zameraním vždy venovaný hlavným témam. Zatiaľ čo druhý deň sú riešené vybrané všeobecné témy pre manažérov kvality a audítorov.

Poznámka: Tento obnovovací kurz zaistí predĺženie viacerých certifikátov. Pre bližšie informácie nás kontaktujte.

Cieľová skupina

Manažéri, audítori a vedúci audítori kvality, ktorí majú záujem o predĺženie certifikátu a prehĺbenie svojich znalostí, rovnako ako všetci ostatní záujemcovia.

Predpoklady

Zodpovedajúce odborné a pracovné skúsenosti sú výhodou.

Obsah
 • aktuálne zmeny a inovácie v oblasti štandardov a modelov systémov riadenia
 • ISO 9001 - implementácia a audit
 • nové výzvy a trendy v oblasti manažmentu kvality a kultúre kvality
 • praktické skúsenosti, ich zdieľanie a výmena, rozvoj osvedčených postupov
 • zavádzanie a údržba efektívnych systémov riadenia
 • integrácia inovácií v oblasti štandardov systému manažmentu do každodennej práce
 • predstavenie dátovej analytiky a dáta science

Obsah

 • aktuálne zmeny a inovácie v oblasti štandardov a modelov systémov riadenia
 • ISO 9001 - implementácia a audit
 • nové výzvy a trendy v oblasti manažmentu kvality a kultúre kvality
 • praktické skúsenosti, ich zdieľanie a výmena, rozvoj osvedčených postupov
 • zavádzanie a údržba efektívnych systémov riadenia
 • integrácia inovácií v oblasti štandardov systému manažmentu do každodennej práce
 • predstavenie dátovej analytiky a dáta science

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22