Kvalita

Kompletný kurz Reprezentant manažmentu kvality (QBGS)

O kurze

Tento kurz sprostredkováva pracovníkom v oblasti manažmentu kvality potrebné znalosti a zručnosti rýchlo a kompaktne.

Kurz sa skladá z troch hlavných tematických okruhov systému riadenia kvality (QM):

  • integrovaný systém riadenia - požiadavky (IMS)
  • systémy riadenia kvality (QMS)
  • integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje (IMSA)

V dvoch častiach prebieha kurz spoločne so sériou kurzov "Manažér systému riadenia kvality (QMGS)", nezahŕňa však záverečnú skúšku Reprezentanta manažmentu kvality.

Profesijná orientácia

Reprezentanti manažmentu kvality disponujú znalosťami a zručnosťami potrebnými na implementáciu a ďalší rozvoj systému riadenia kvality podľa požiadaviek noriem radu ISO 9000, samozrejme s potrebným presahom do ďalších špecifických oblastí, noriem i zákonných požiadaviek. Sú schopní riadiť projekty aj analyzovať a zlepšovať organizačné procesy. Reprezentanti manažmentu kvality poznajú základné metódy riadenia kvality a vedia ich aplikovať v tíme. Sú to nielen kompetentní a motivovaní profesionáli, ale aj kontaktné osoby pre interné a externé zainteresované strany v otázkach manažmentu kvality, pri čom vedia veľmi dobre využívať svoje komunikačné schopnosti.

Štruktúra kurzu

  • Kurz Reprezentant systému kvality (8 dní)
    • Reprezentant systému kvality 1
    • Reprezentant systému kvality 2
  • Príprava na skúšku Reprezentant systému kvality (1 deň)
  • Skúška Reprezentant systému kvality (1 deň)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22