Kvalita

ISO 9001

Motivácia a benefity

Existuje mnoho dôvodov pre zavedenie manažmentu kvality podľa ISO 9001:

 • preukázateľná kontrola manažmentu kvality podľa medzinárodného štandardu a nastavenia procesov v organizácii
 • skutočná príležitosť na zvýšenie orientácie na zákazníka a jeho spokojnosť
 • zníženie množstva sťažností, úspora nákladov, zvýšenie efektivity a právnej istoty
 • trvalé zameranie na procesy a ich zlepšovanie, zníženie množstva procesov a skrytých nákladov
 • podpora firemného rozvoja, internej komunikácie, motivácie a zodpovednosti zamestnancov
 • úspešná certifikácia vedie v mnohých odboroch k možnosti zalistovania do zoznamu dodávateľov a zlepšeniu imidžu organizácie
 • dobrý základ pre organizácie, ktoré čelia ďalším požiadavkám daného odboru alebo iným požiadavkám (životné prostredie alebo BOZP)
 • zvýšenie hodnoty organizácie
 • dobrý základ pre organizácie usilujúce sa o Business Excellence
Ciele

Systémy riadenia kvality slúžia na zlepšenie výkonnosti organizácie, vykonávanie zmien udržateľným spôsobom zameraným na budúcnosť a vývoj efektívnych procesov.

Cieľová skupina

Požiadavky ISO 9001 sú nastavené všeobecne, preto je ISO 9001 vhodná pre organizácie všetkých odborov a veľkostí - od malých podnikov až po globálne korporácie.

Kľúčový obsah

Systém manažmentu kvality podľa ISO 9001 zaisťuje, že je organizácia schopná plniť nielen požiadavky zákazníkov, ale aj právne požiadavky kladené na jej produkty a služby. To tiež prináša istotu, že organizácia neustále pracuje na zlepšovaní spokojnosti svojich zákazníkov. Aby toto bolo zaistené, je v štandarde zakotvený procesne orientovaný prístup. To v sebe zahŕňa dôslednú orientáciu na procesy, ich ďalší rozvoj za použitia PDCA cyklu (plan-do-check-act), ako aj priebežné hodnotenie rizík a príležitostí.

Procesne orientovaný prístup prináša výhody pre organizácie:

 • porozumenie požiadavkám, rizikám a interakciám
 • optimalizácia procesov s ohľadom na pridanú hodnotu
 • dosahovanie efektívneho výkonu a výsledkov procesu
 • neustále zlepšovanie procesov v súlade so strategickými cieľmi organizácie

Kontext organizácie

Kontext organizácie je zásadný pre základný návrh systému manažérstva kvality (QMS). Aké kľúčové faktory ovplyvňujú organizáciu, aké sú jej limity a ako môže efektívne dosahovať strategické ciele? Zavedenie úspešného systému riadenia kvality si vyžaduje zdroje, zručnosti zamestnancov a v neposlednom rade aj správnu dokumentáciu.

Vedenie

Vedenie má povinnosť vytvoriť rámcové podmienky pre implementáciu systému riadenia kvality a pôsobiť ako vzor.

Plánovanie

Pri plánovaní je potrebné stanoviť ciele, zohľadniť riziká i príležitosti.

Prevádzka

Procesná orientácia je základným stavebným kameňom systému riadenia kvality, od očakávaní zákazníkov až po vývoj a dodávku.

Hodnotenie výkonu

Pri hodnotení výkonu je potrebná orientácia na výsledky.

Zlepšovanie

V dynamickom a zložitom obchodnom prostredí je zásadný systematický prístup vedúci k trvalému zlepšovaniu.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22