Kvalita

Systém riadenia kvality – ISO 9001

ISO 9001 umožňuje organizáciám po celom svete poskytovať služby a produkty spĺňajúce požiadavky kvality na medzinárodnej úrovni a to bez ohľadu na ich veľkosť a zameranie. Zavedený manažment kvality slúži aj na zvýšenie spokojnosti zákazníkov a zlepšenie interných procesov. Po celom svete zaviedlo tento medzinárodný štandard už viac ako milión organizácií.

Zákaznícke benefity

Existuje mnoho dôvodov a argumentov v prospech zavedenia manažmentu kvality podľa normy ISO 9001:

  • preukázateľná kontrola manažmentu kvality podľa medzinárodného štandardu a zabezpečenie procesov v organizácii
  • skutočná príležitosti pre zvýšenie orientácie na zákazníka a jeho spokojnosti
  • zníženie množstva sťažností, úspora nákladov a zvýšenie efektivity i právnej istoty
  • trvalé zameranie na procesy a ich zlepšovanie, zníženie množstva procesov a skrytých nákladov
  • podpora firemného rozvoja, internej komunikácie, motivácie a zodpovednosti zamestnancov
  • úspešná certifikácia vedie v mnohých odboroch k možnosti zalistovania do zoznamu dodávateľov a zlepšeniu imidžu organizácie
  • dobrý základ pre organizácie, ktoré čelia ďalším požiadavkám daného odboru alebo iným požiadavkám (životné prostredie, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a pod.)
  • zvýšenie hodnoty organizácie
  • dobrý základ pre organizácie usilujúce sa o Business Excellence

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22