Kvalita podnikania (EFQM)

Kvalita podnikania (EFQM)

Kvalita podnikania či aj firemná kvalita organizácie ukazuje, na akej úrovni spĺňa príslušná organizácia na nej kladené požiadavky. Pochopenie podnikovej kvality vychádza z celoeurópskeho uznávaného prístupu excelentnosti EFQM (Európska nadácia pre riadenie kvality). Tento prístup je založený na európskych zásadách a hodnotách (základné práva, ľudské práva, rovnaké zaobchádzanie, sociálna charta) a na 17 cieľoch udržateľného rozvoja (ciele udržateľného rozvoja OSN).

Pokiaľ má organizácia vysokú firemnú kvalitu, znamená to, že je v súlade s na ňou kladenými požiadavkami a je teda schopná dlhodobo dosahovať vynikajúce výkony a výsledky.

Každá spoločnosť má prirodzenú kvalitu spoločnosti – avšak jej úroveň je všade iná. Túto hladinu je možné merať, hodnotiť a samozrejme aj vylepšovať. Quality Austria navrhuje a meria kvalitu spoločnosti pomocou modelu EFQM.

EFQM Model

Model EFQM je nezáväznou rámcovou štruktúrou založenou na siedmich kritériách pre hodnotenie podnikovej kvality organizácií. Hodnotenie vykonávajú nezávislí hodnotitelia pomocou logiky RADAR.

© EFQM

Model EFQM ponúka príležitosť vidieť organizáciu ako celok a stanovuje rámec, ktorý pomáha spoločnostiam zahrnúť všetky ich obchodné jednotky. Možno naň pozerať ako na kúsky skladačky, ktoré sú oddelené, ale súvisia spolu a vytvárajú dohromady väčší celok.

Štruktúra modelu EFQM je založená na logike kladenia troch otázok:

  • Prečo táto organizácia existuje? Aký účel plní? Prečo táto konkrétna stratégia? (Smer)
  • Ako plánuje dosiahnuť svoj účel a svoju stratégiu? (Prevedenie)
  • Čo z toho doteraz vlastne dosiahla? Čo chce dosiahnuť zajtra (Výsledky)

Ústrednou témou modelu EFQM je spojenie medzi účelom, víziou a stratégiou organizácie a tým, ako ich používa na to, aby mohla vytvárať udržateľnú hodnotu pre najvýznamnejšie zúčastnené strany a dosahovať vynikajúce výsledky.

Informácie

Pre bližšie informácie a nezáväznú ponuku nás kontaktujte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22