Integrované systémy riadenia

Refreshing Integrované systémy riadenia

Prehľad

Integrácia systémov riadenia predstavuje výzvy v dvoch ohľadoch: na jednej strane optimálne prepojenie systémov navzájom pre maximálne využitie synergií, a na strane druhej začlenenie systémov aj ich požiadaviek do podnikových procesov spôsobom podporujúcim plné rozvinutie a maximálnu efektivitu.

Obnovovací seminár (refreshing) berie do úvahy oba aspekty.

Témy sú spracované vo forme úloh priamo z praxe a doplnené o skúsenosti a osvedčené postupy účastníkov aj skúsenosti a znalosti lektorov. Súčasťou kurzu sú aj zmeny v oblasti práva i štandardov vrátane hodnotenia ich vplyvu na konkrétnu prax.

Vstupné požiadavky

Reprezentanti, popr. audítori systému riadenia

Cieľová skupina

Manažéri integrovaného systému riadenia (kvalita, životné prostredie a/alebo bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci), manažéri riadenia rizík, príp. osoby zaoberajúce sa integrovaným systémom riadenia.

Obsah
  • vývoj v oblasti noriem a ďalších predpisov (napr. riadenie rizík, spoločenská zodpovednosť, energetický manažment atď.) a možnosti implementácie v spoločnosti
  • skúsenosti z procesu auditu, diskusia o záujmoch účastníkov
  • právne a normatívne zmeny týkajúce sa integrovaných systémov riadenia (zameranie na kvalitu, životné prostredie, ochranu zamestnancov, riziká)
  • nástroje na ďalší rozvoj integrovaného systému riadenia (skupinová práca a prezentácia k vybraným témam)

Štruktúra kurzu

  • vývoj v oblasti noriem a ďalších predpisov (napr. riadenie rizík, spoločenská zodpovednosť, energetický manažment atď.) a možnosti implementácie v spoločnosti
  • skúsenosti z procesu auditu, diskusia o záujmoch účastníkov
  • právne a normatívne zmeny týkajúce sa integrovaných systémov riadenia (zameranie na kvalitu, životné prostredie, ochranu zamestnancov, riziká)
  • nástroje na ďalší rozvoj integrovaného systému riadenia (skupinová práca a prezentácia k vybraným témam)

Pre termíny a ďalšie informácie nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22