Integrované systémy riadenia

Kurz Interný audítor kompakt

Základné znalosti - kompaktne a rýchlo

Tento kompaktný kurz poskytuje účastníkom základné znalosti o vykonávaní interných auditov a je zakončený skúškou.

Profesijná orientácia

Interní audítori majú základné znalosti o vykonávaní interných auditov a vedia ich efektívne využívať pre realizáciu interných auditov vo vnútri ich organizácie. Rovnako disponujú základnými znalosťami normy ISO 19011.

Štruktúra kurzu

  • Reprezentant systému riadenia kvality (4 dni)
  • Nástavba a skúška interný audítor (1 deň)

Pre viac informácií a termíny kurzu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22