Integrované systémy riadenia

Interné integrované systémy riadenia

Prehľad

Na tomto seminári získajú absolventi základné informácie pre plánovanie, implementáciu a tvorbu správ z interných auditov integrovaných systémov riadenia, ktoré má daná organizácia zavedené. Okrem užitočných väzieb na štandardy a ich požiadavky je kurz zameraný najmä na možnosti užitočnej a zmysluplnej integrácie. Po teoretickej časti je priestor venovaný nácviku nadobudnutých skúseností v praxi.

Vstupné požiadavky

základné znalosti auditovania (aktívne či pasívne)

Cieľová skupina

osoby zodpovedné za fungovanie systémov riadenia v danej organizácii a interní audítori

Obsah
  • proces interného auditu
  • základné dokumenty auditu pre plánovanie a kontrolu
  • procesy a interakcie
  • plánovanie a hodnotenie auditu
  • audítorská prax

Obsah seminára

  • proces interného auditu
  • základné dokumenty auditu pre plánovanie a kontrolu
  • procesy a interakcie
  • plánovanie a hodnotenie auditu
  • audítorská prax

Pre viac informácií a termíny kurzu  nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22