Integrované systémy riadenia

Integrované audity

Prehľad

Pre ešte lepšie zaistenie a udržanie trendov v rámci integrovaného systému riadenia podporuje Quality Austria nielen viacodborový rozvoj kompetencií audítorov, ale taktiež tomu prispôsobuje proces a koncept auditov. Väčšina audítorov Quality Austria má kvalifikáciu pre viacero štandardov alebo modelov, či už ako hodnotitelia alebo audítori, preto dokážu kompetentne zaistiť integrovaný systém riadenia pri každom audite.

 

Normy, štandardy, legislatíva, vyhlášky a ďalšie predpisy ponúkajú obrovské možnosti a nespočet rôznych modelov pre oblasť kvality, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, riadení rizík a ďalších. Napríklad na základe rámca ISO 9001 rozvinuli organizácie ďalej systém životného prostredia podľa ISO 14001 a/alebo EMAS, BOZP podľa ISO 45001 (predtým BS OHSAS 18001), SCC, SCP alebo sú práve v procese ich implementácie. Okrem toho došlo k vytvoreniu špecifických štandardov pre jednotlivé odvetvia reflektujúce ich osobitné požiadavky.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22