Integrované systémy riadenia

Auditovanie v praxi

Prehľad

Vykonávanie auditov si vyžaduje neustále zbieranie skúseností z auditov a kontakt s praxou. Preto majú certifikáty audítora len obmedzenú dobu platnosti. V jej priebehu musí držiteľ certifikátu preukázať svoj kontakt s praxou a vykonať aspoň minimálne množstvo auditov podľa požiadaviek normy ISO 19011. Avšak pre niektorých audítorov je, z mnohých dôvodov, komplikované tieto podmienky naplniť.

Tento seminár sprevádza kompletným spracovaním programu auditu pod vedením skúsených audítorov. Teoretické znalosti sú potom doplnené ukážkami a príkladmi priamo z praxe.

Vstupné požiadavky

Reprezentanti systému riadenia, príp. audítori alebo vedúci audítori.

Cílová skupina

Seminár je určený audítorom, ktorí mali malú príležitosť získavať praktické skúsenosti z vykonávania auditov a chcú si ich preto rozšíriť pomocou prípadových štúdií.

Obsah
 • plánovanie auditu a úvodné stretnutie
 • vytvorenie programu auditu
 • posúdenie dokumentácie systému
 • vykonávanie auditu na mieste
 • ťažké kontrolné situácie
 • auditovanie protokolov a správ
 • posúdenie situácií z auditu pomocou prípadových štúdií z praxe
Upozornění
 • Tento seminár nenahrádza refreshing (obnovovací kurz) pre manažérov a audítorov kvality. Slúži iba ako náhrada za nedostatočnú audítorskú prax (rozšírenie certifikátu audítora).
 • Tento seminár umožní absolventom posunúť sa zo statusu „kandidáta“ na certifikovaného audítora.

Obsah seminára

 • plánovanie auditu a úvodné stretnutie
 • vytvorenie programu auditu
 • posúdenie dokumentácie systému
 • vykonávanie auditu na mieste
 • ťažké kontrolné situácie
 • auditovanie protokolov a správ
 • posúdenie situácií z auditu pomocou prípadových štúdií z praxe

Pre viac informácií a termíny kurzu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22