Doprava

Železnica: IRIS (International Railway Industry Standard) – ISO/TS 22163

Motivácia a benefity

IRIS (International Rail Industry Standard) je systémom riadenia pre oblasť železničnej dopravy, ktorý existuje už od roku 2006 a je používaný po celom svete. Zameriava sa na reťazec pridanej hodnoty (dizajn, vývoj, predaj, nákup, výroba, služby), vrátane súvisiaceho projektového riadenia.

V máji 2017 sa tento štandard, špeciálne vyvinutý pre železničný priemysel organizácií UNIFE (Asociácia európskych železničných priemyselných odvetví) a obsahujúci doplňujúce požiadavky k ISO 9001, stal ISO / TS 22163. Spolu s pravidlami certifikácie IRIS, tvorí táto norma ISO / TS 22163 základ pre certifikáciu podľa IRIS Rev. 3.

Výslovným cieľom tejto normy je dobre nastavený a zavedený systém riadenia, ktorý okrem iného napomáha dosiahnuť zodpovedajúcu kvalitu produktov a služieb s ohľadom na požiadavky produktov železničného priemyslu, ktoré majú životnosť až 40 rokov.

ISO/TS 22163 v zásade zahŕňa ISO 9001, ktorú dopĺňa a rozširuje o mnoho aspektov, ako je projektové riadenie, počiatočné vzorkovanie (FAI - kontrola prvého článku), RAMS (spoľahlivosť, prístupnosť, udržovateľnosť a bezpečnosť) alebo náklady na životný cyklus. Osobitná pozornosť je okrem iného venovaná začleneniu celého dodávateľského reťazca.

Význam v sektore železníc

Stále viac poskytovateľov služieb železničnej dopravy si uvedomuje výhody, ktoré môžu získať vďaka certifikácii IRIS. Preto sa táto certifikácia stále častejšie stáva základnou požiadavkou pre uznanie organizácie ako dodávateľa v oblasti konštrukcie koľajových vozidiel a ich súčastí.

Organizácie certifikované podľa IRIS sú tiež uvedené v databáze UNIFE (http://www.iris-rail.org/). Táto databáza je dôležitým zdrojom informácií pre nákupcov, ktorí hľadajú potenciálnych dodávateľov.

Benefity

Výhody plynúce z certifikácie IRIS môžu čerpať všetky zapojené strany od samotných prevádzkovateľov, cez systémové integrátory až po dodávateľov komponentov.

Po úspešnom absolvovaní certifikácie IRIS môžu spoločnosti tiež požiadať o certifikát ISO 9001. Okrem poplatkov za certifikát nevznikajú žiadne ďalšie výdavky na audit.

Audity

Podľa IRIS Rev. 3 je certifikačný audit založený na troch hlavných pilieroch:

 • ISO/TS 22163
 • IRIS certifikačné pravidlá
 • IRIS nástroj auditu (Audit Tool)

Vďaka tomu a tiež vďaka vysokým požiadavkám kladeným na kvalitu audítorov je zaistená čo najvyššia možná transparentnosť.

Rovnako ako v prípade ISO 9001 sa audit skladá z otázok, na ktoré možno odpovedať klasifikáciou výsledku ako „implementované“ alebo „neimplementované“. Tieto otázky sú doplnené ďalšou sadou, na ktoré je možné odpovedať pomocou päťstupňovej úrovne („nedostatočné“ až „optimalizované“). Výsledkom je, že spoločnosti získajú spätnú väzbu o svojej vyspelosti v % miere implementácie.

Certifikácie môžu prebiehať v organizáciách zaoberajúcich sa:

 • návrhom a vývojom a / alebo
 • výrobou a / alebo
 • údržbou a servisom

Všetci registrovaní audítori IRIS podliehajú prísnemu výberovému konaniu, sú špecialisti pre oblasť železnice a majú skúsenosti s podnikovými systémami. Pre zachovanie odbornosti sú audítori povinní si pravidelne dopĺňať znalosti a absolvovať ďalšie vzdelávanie pre zabezpečenie ich trvalého profesijného rozvoja.

Akreditácia

Po úspešnom akreditačnom procese sa spoločnosť Quality Austria stala jediným rakúskym certifikačným orgánom akreditovaným pre IRIS (International Railway Industry Standard) v UNIFE (Asociácia pre európsky železničný priemysel) od decembra 2014.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SCC, ISO 31000, ISO 50001

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22