Doprava

Manažment systému riadenia kvality na železnici

Prehľad

Kurz IRIS - Riadenie kvality v železničnom priemysle ponúka komplexný úvod do štandardu IRIS i jeho štruktúry a predstavuje audítorské postupy vrátane typových otázok. Na konkrétnych príkladoch a ukážkach z praxe sa účastníci zoznámia s možnosťami implementácie.

Profesijná orientácia

Experti kvality v železničnom priemysle podľa IRIS disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami pre nastavenie dokumentácie i celého systému riadenia kvality v konkrétnej organizácii v súlade so štandardom IRIS (IRIS Rev. 03 na základe ISO/TS 22163) vrátane jeho neustáleho vývoja.

Absolventi kurzu majú základné know-how pre vykonávanie interných auditov IRIS s tým, že vedia jednotlivé požiadavky normy správne interpretovať aj použiť.

Štruktúra kurzu

Manažment systému riadenia kvality na železnici

  • IRIS - Kurz systému riadenia kvality na železnici (2 dni)
  • Skúška Expert kvality železníc (1 deň)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

+43 732 34 23 22