Doprava

ISO 39001

Motivácia a benefity

Medzinárodná norma ISO 39001 definuje požiadavky na systémy riadenia bezpečnosti prevádzky. Bezpečnosť zamestnancov organizácie v cestnej premávke predstavuje stále väčšiu výzvu pre organizácie všetkého druhu. Vďaka systematickému prístupu popísanému v ISO 39001 je možné definovať minimálne požiadavky organizácie na bezpečnosť cestnej premávky.

Cieľom normy ISO 39001 je v organizáciách znížiť počet negatívnych udalostí spôsobených cestnou premávkou. Zavedením systému riadenia podľa normy ISO 39001 a zodpovedajúcou certifikáciou spoločnosti demonštrujú svoju angažovanosť a dôležitosť bezpečnosti cestnej premávky.

Každá spoločnosť, ktorá chce zlepšiť svoju bezpečnosť na cestách, bude mať prospech zo zavedenia ISO 39001 – rovnako tak jej zamestnanci, ktorí sami sú účastníci cestnej premávky. ISO 39001 je vhodným štandardom pre podniky všetkých veľkostí a môže pomôcť riešiť jedinečné výzvy v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, ktorým podniky čelia. ISO 39001 je založená na High Level Structure (HLS), a preto je možné ju bez problémov integrovať do ďalších systémov riadenia, ako je napr. ISO 9001, ISO 45001 či ISO 14001.

ISO 396001 sa venuje predovšetkým nasledujúcim témam:

 • voľba optimálnych cestných trás (v závislosti od typu vozidla a nákladu)
 • identifikácia dopravných rizík
 • bezpečné riadenie
 • čo robiť v prípade nehody
Ciele
 • zvýšenie bezpečnosti prevádzky v organizácii
 • zníženie dopravných nehôd
 • zlepšenie pracovného prostredia, ktoré vedie k vysokej úrovni spokojnosti zamestnancov
 • lepšie dosiahnutie cieľov v oblasti podnikovej bezpečnosti a sociálnej zodpovednosti
 • bezpečná a efektívna preprava
 • identifikácia spôsobov, ako zvýšiť efektivitu prostredníctvom lepšej správy trás
 • zvýšenie bezpečnosti všetkých účastníkov cestnej premávky
 • zníženie nákladov vďaka vyššej efektivite
Cieľová skupina

Súkromné a verejné spoločnosti, ktoré pôsobia v cestnej doprave.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22