Bezpečnosť potravín

IFS Medzinárodné odporúčanie štandardu potravín

Motivácia a benefity

„International Featured Standard Food“ (IFS Food) bol vyvinutý nemeckými a francúzskymi maloobchodníkmi pre audit výroby privátnych značiek. Od roku 2005 sú do spoločného projektu zapojené aj talianske obchodné združenia. Cieľom tejto normy je zlepšiť bezpečnosť a kvalitu potravín, zvýšiť ochranu a dôveru spotrebiteľov rovnako ako efektivitu nákladov v potravinovom reťazci.

IFS už nerieši iba dodávateľov privátnych značiek, ale je tiež vysoko cenený ako systém zabezpečovania kvality potravín, ktorý môžu využívať všetky výrobné spoločnosti v potravinárskom priemysle.

Súhrnné požiadavky maloobchodu sú: Je výrobca schopný dodať bezpečný produkt v súlade so špecifikáciami a legislatívou?

Ciele
 • jeden spoločný štandard s jednotným systémom hodnotenia
 • overenie či je výrobca potravín v súlade s pravidlami bezpečnosti, zákonnosti a kvality potravín
 • akreditácia a registrácia kvalifikovaných certifikačných orgánov a audítorov
 • zabezpečenie porovnateľnosti a transparentnosti v celom dodávateľskom reťazci
 • znižovanie nákladov medzi dodávateľmi a v obchode
 • zlepšenie bezpečnosti potravín a kvality výrobkov
 • zvýšenie ochrany a dôvery spotrebiteľov
 • zvýšenie efektivity nákladov v potravinovom reťazci
 • vzájomné uznávanie vykonaných auditov
 • vysoká transparentnosť v celom dodávateľskom reťazci
Cieľová skupina

Všetky výrobné organizácie v potravinárskom sektore a všetky spoločnosti, ktoré potrebujú doložiť, že spĺňajú požiadavky kladené na bezpečnosť, kvalitu a zákonnosť výrobkov.

Kritériá

IFS je štruktúrovaný podľa pokynov Globálnej iniciatívy pre bezpečnosť potravín (GFSI). Cieľom GFSI je stanoviť medzinárodné bezpečnostné štandardy pre organizácie dodávajúce potravinárske výrobky na trh. Na tento účel GFSI zostavila kľúčové kritériá, podľa ktorých sa štandardy bezpečnosti potravín merajú .

Požiadavky normy sú štruktúrované takto:

 • spoločenská zodpovednosť
 • systém riadenia kvality a bezpečnosti potravín
 • riadenie zdrojov
 • plánovanie a výrobné procesy
 • meranie, analýza, vylepšenia
 • ochrana produktu

IFS Food je jednotný produktový štandard. Cieľom implementácie požiadaviek je zabezpečiť, aby spoločnosti s certifikáciou IFS Food nielen vyrábali potraviny, ktoré spĺňajú zákonné požiadavky aj požiadavky zákazníkov, ale taktiež neustále zlepšovali svoj systém riadenia bezpečnosti potravín.

Výsledky súladu s definovanými kritériami sú určené podľa presnej schémy. Existujú štyri stupne na hodnotenie. Hodnotenie sa pohybuje od „A = úplné splnenie kritéria normy“ po „D = kritérium stanovené v norme nie je splnené“.

Akreditácia

Quality Austria je od februára 2006 akreditovaná pre vykonávanie certifikácií podľa IFS na základe ISO/IEC 17065 rakúskym Ministerstvom hospodárstva a digitalizácie.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, CAC/RCP 1-1969 (Rev. 4 - 2003), Smernica EÚ 2016/C 278/01, ISO 22000, ISO/TS 22002-1/-2/-4/-5, FSSC 22000, IFS Standard , BRCGS Standard

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22