Bezpečnosť potravín

Bezpečnosť potravín v globálnom svete

V časoch globálneho trhu a komplexných vzťahov medzi zákazníkmi a dodávateľmi pomáhajú štandardy bezpečnosti potravín prekonávať súčasné výzvy na najlepšej možnej úrovni. Súlad s normami a praktická implementácia týchto štandardov sú monitorované pomocou nezávislých auditov. Jasné kritériá pomáhajú nielen získať objektívne hodnotenie a klasifikáciu spoločnosti, ale tiež informujú o čiastkovom rozvoji organizácie v porovnaní s predchádzajúcimi auditmi.

Štandardy bezpečnosti potravín napomáhajú výrobcom potravín a maloobchodníkom garantovať bezpečnosť ich produktov a umožňujú im vykonávať nezávislý monitoring vďaka auditom. Dostupnosť bežných celosvetovo uznávaných štandardov a jednotné metódy hodnotenia kvality celkovo prispievajú rozvoju. Výrobcovia súkromných značiek musia preukazovať bezpečnosť potravín rovnako ako súlad s relevantnou právnou úpravou a špecifikami daného obchodu. V súčasnosti sa stále viac organizácií činných v potravinárskom reťazci vydáva cestou medzinárodnej certifikácie.

Bezpečnosť potravín

Quality Austria ako kompetentný a spoľahlivý partner poskytuje audity na základe všetkých hlavných štandardov pre bezpečnosť potravín. Audity sú realizované našimi vysoko kvalifikovanými audítormi zo zodpovedajúcich sektorov.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22