Automobilový priemysel

VDA 6, časť 4 (Nemecké združenie automobilového priemyslu)

Motivácia a benefity

Keďže výrobcovia výrobných prostriedkov nemohli byť certifikovaní podľa VDA 6.1, došlo v roku 1999 k úprave a na základe VDA 6.1 bol vypracovaný tento nový štandard, ktorý umožňuje získať certifikáciu práve producentom výrobných prostriedkov. Aj smerom k TES 9000 (QS-9000 pre výrobné prostriedky) to bol určite už dávno potrebný dodatok. Dnes je VDA 6.4 už úplne samostatný a uznávaný štandard.

VDA 6.4 umožňuje doložiť splnenie požiadaviek automobilového priemyslu v oblastiach, kde v súčasnosti nie je možná certifikácia podľa normy IATF 16949. To sa priamo dotýka napr. výrobcov nástrojov, zariadení a prípravkov, výrobcov špeciálnych strojov alebo obehových obalov.

Dokument VDA 6.4 je nemeckým automobilovým štandardom. Mnoho nemeckých výrobcov automobilov na jeho základe preveruje napr. kvalitu služieb svojich priamych zmluvných partnerov, u ktorých čiastočne zaviedli aj povinnú certifikáciu.

Pretože výrobcovia výrobných prostriedkov nemôžu byť certifikovaní podľa normy IATF16949, predstavuje VDA 6.4 jedinú možnosť dokazovania splnenia požiadaviek v dodávateľskom reťazci.

Certifikácia podľa VDA 6.4 stále predstavuje doplnok k certifikácii podľa ISO 9001. VDA 6.4 sa s novým postupom hodnotenia, ktorý zohľadňuje okrem iného možné riziká, pýši vysokou výpovednou hodnotou s ohľadom na kvalitu systému riadenia.

Ciele
 • vyhodnotenie efektivity spoločnosti a jej čiastkových častí
 • strategické obchodné plánovanie
 • optimalizované procesy zlepšovania
 • zaistený projektový manažment
 • zaistené výrobné procesy, dokonca pre zákazkovú výrobu alebo malé série
 • trvalo udržateľný vzťah klient – dodávateľ
 • optimalizácia klientskej spokojnosti
Cieľová skupina
 • výrobcovia pracovných nástrojov, zariadení a prípravkov
 • výrobcovia špeciálnych strojov alebo obalov
Kritériá

Smernica VDA 6, časť 4

VDA 6.4 je technickým štandardom, ktorý vznikol na pôde nemeckej pracovnej skupiny pre automobilový priemysel a berie do úvahy požiadavky stanovené VDA 6.1.

V aktuálnej verzii úplne sleduje VDA 6.4 štruktúru ISO 9001 rovnako ako IATF 16949. Obsah požiadaviek definovaných v ISO 9001 bol úplne prevzatý a doplnený špeciálnymi podmienkami v samostatných kapitolách a doplnkoch hneď po štruktúre normy ISO 9001. V rámci auditu sú jednotlivé procesy zhodnotené podľa ich efektivity , rovnako ako tomu bolo predtým. Norma VDA 6.4 pracuje s desiatimi štandardnými procesmi, ktoré sú vyhodnotené podľa nastavenej schémy. Na úspešné splnenie požiadaviek a získanie certifikácie je nutné splniť aspoň 90 %. Práve hodnotiacou metódou sa líši VDA 6.4 od normy IATF 16949 av rámci VDA 6.4 sú možnosti pre zlepšenie ukázané objektívne.

Dôležité dodatočné požiadavky VDA 6.1 v porovnaní s ISO 9001 zahŕňajú:

 • strategické krátkodobé, strednodobé a dlhodobé obchodné plánovanie
 • navrhnutie procesnej mapy
 • controlling a finančný reporting
 • dodatočné požiadavky pre marketing a obchod
 • vývoj produktov
 • finálna montáž a akceptácia zo strany zákazníka
 • zákaznícka podpora a servis
Akreditácia

Quality Austria – vzdelávacia, certifikačná a hodnotiaca spoločnosť je akreditovaná pre poskytovanie certifikácie podľa VDA/QMC od 12/1996. Pre VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditovaná od 03/1999.

Pre všetky tieto štandardy bola Quality Austria prvým akreditovaným certifikačným orgánom v Rakúsku.

Súvisiace štandardy

Rôzne VDA časti a špecifikácie výrobcov, ISO 9001 a IATF 16949.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22