Automobilový priemysel

VDA 6, časť 2 (Nemecké združenie automobilového priemyslu)

Motivácia a benefity

Už v roku 1997 vypracoval pracovný tím VDA na základe normy DIN EN ISO 9001/9002, 9004-1/2, za účasti spoločnosti Quality Austria tento štandard pre služby v oblasti automobilového priemyslu a definoval ho ako súčasť nemeckého Kvalitatívneho štandardu v automobilovom priemysle / rad dokumentov 6.

Viac ako 20 rokov po zavedení treba konštatovať, že snahy nemeckého automobilového priemyslu tým viedli k celosvetovo jedinečnému štandardu, ktorým dokázal vyplniť medzeru vzniknutú medzi automobilovými výrobcami a ich koncovými zákazníkmi. Okrem toho dnes VDA 6.2 umožňuje doložiť splnenie požiadaviek kladených na tú časť automobilového priemyslu, v ktorej v súčasnosti nie je možná certifikácia podľa IATF 16949. To sa priamo týka napr. obchodníkov, špedičných a poradenských firiem či poskytovateľov služieb údržby.

Dokument VDA 6.2 je nemecký automobilový štandard, ku ktorému vo svete neexistuje alternatíva. Mnoho nemeckých výrobcov automobilov na tomto základe preveruje napr. kvalitu služieb svojich priamych zmluvných partnerov a obchodných firiem.

Certifikácia podľa VDA 6.2 predstavuje doplnok k certifikácii podľa ISO 9001:2015. VDA sa 6.2 vďaka novému postupu hodnotenia, ktorý zohľadňuje okrem iného možné riziká, môže chváliť vysokú výpovednú hodnotu s ohľadom na kvalitu systému riadenia.

Ciele
 • hodnotenie efektivity spoločnosti a jej čiastkových častí
 • strategické obchodné plánovanie
 • optimalizované procesy zlepšovania
 • zabezpečenie projektového manažmentu
 • zabezpečenie procesov poskytovania služieb
 • trvalo udržateľný vzťah zákazník – dodávateľ
 • zabezpečenie klientskej spokojnosti
Cieľová skupina
 • poskytovatelia služieb v automobilovom priemysle, napr.: konzultanti, zasielateľské a údržbárske spoločnosti, obchodníci alebo strojárske firmy
Kritériá

Smernica VDA 6, časť 2

VDA 6.2 je síce technickým štandardom a ako všetky VDA to teda nie je štandard v pravom slova zmysle. Pôvodne vznikol VDA 6.2 s ohľadom na rešpektovanie pravidiel noriem ISO 9001:1994 a ISO 9004:1994. V aktuálnej verzii sleduje VDA 6.2 štruktúru normy ISO 9001:2015, rovnako ako IATF 16949. Obsah požiadaviek ISO 9001 bol v rámci novej verzie plne prevzatý. K tomu boli doplnené špeciálne požiadavky v samostatných kapitolách a dodatkoch, ktoré nasledujú priamo po štruktúre normy ISO 9001.

V rámci auditu sú jednotlivé procesy vyhodnocované na základe ich efektivity. V tomto kontexte hovorí VDA model o piatich manažérskych a ôsmich hlavných procesoch. Tieto procesy sú posudzované pomocou nového hodnotiaceho kľúča, ktorý berie do úvahy aj riziká.

Práve vyhodnocovacia metóda je odlišná od normy IATF 16949 a ukazuje objektívne možné príležitosti pre zlepšenie.

Dôležité dodatočné požiadavky VDA 6.1 v porovnaní s ISO 9001 zahŕňajú:

 • strategické krátkodobé, strednodobé a dlhodobé obchodné plánovanie
 • ohľad na možné riziká
 • vyššie požiadavky kladené na marketing a obchod
 • identifikáciu spokojnosti zákazníkov a zamestnancov (motiváciu)
Akreditácia

Quality Austria – vzdelávacia, certifikačná a hodnotiaca spoločnosť je akreditovaná pre poskytovanie certifikácie podľa VDA/QMC od 12/1996. Pre VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditovaná od 03/1999.

Pre všetky tieto štandardy bola Quality Austria prvým akreditovaným certifikačným orgánom v Rakúsku.

Súvisiace štandardy

Rôzne VDA časti a špecifikácie výrobcov, ISO 9001 a IATF 16949.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22