Automobilový priemysel

VDA 6, časť 1 (Nemecké združenie automobilového priemyslu)

Prehľad

Napriek tomu, že je certifikácia VDA 6.1 veľmi užívateľsky priateľská a významná s ohľadom na požiadavky pre manažment riadenia (ako „metóda založená na hodnotení“), je málokedy požadovaná.

Avšak, VDA 6.1 je stále ideálny pre subdodávateľov v 2. a 3. stupni (Tier 2 and 3 supplier). Na rozdiel od IATF 16949 umožňuje norma VDA 6.1 výslovné posúdenie výkonnosti spoločnosti, pretože je založená na "metóde hodnotenia". Certifikácia podľa VDA 6.1 môže byť kombinovaná s certifikáciou ISO 9001, pokiaľ je to nutné.

Ciele
 • stanovenie efektívnosti spoločnosti a jej čiastkových častí
 • strategické obchodné plánovanie a jeho implementácia na základe konkrétnych obchodných plánov
 • optimalizované a vylepšené procesy
 • bezpečný projektový manažment, zaistenie začiatku výroby a absolútna kontrola výrobných procesov (procesná spôsobilosť)
 • minimalizácia strát a odpadu v dodávateľskom reťazci
 • optimalizácia hodnotového reťazca
Cieľová skupina
 • automobilový priemysel a jeho dodávatelia
 • celý dodávateľský reťazec v rámci automobilového priemyslu; vzťahuje sa na priamých aj nepriamych dodávateľov súčiastok používaných vo vozidlách
Kritériá

Usmernenia a smernice VDA 6, časť 1

Dokument VDA 6.1 je technický štandard mimo rodiny ISO, ktorý bol navrhnutý Nemeckým združením automobilového priemyslu (Verband der deutschen Automobilindustrie). Štandard teda nesleduje štruktúru HLS (High Level Strcucture) podľa Annex SL. Avšak, v aktuálnom vydaní VDA 6.1 je obsiahnutá porovnávacia tabuľka jednotlivých článkov s ISO 9001. VDA 6.1 je rozdelená do dvoch hlavných častí:

 • „časť U“, ktoré sa vzťahuje na obchodné vedenie a manažment (Unternehmen") a zahŕňa „časť Z1“ zaoberajúcu sa stratégiou spoločnosti
 • „časť 2P“ vzťahujúca sa na produkty a procesy

V rámci auditu podľa VDA 6.1 je ďalej vykonané vyhodnotenie efektivity podľa jednotlivých článkov. Práve táto metóda vyhodnocovania odlišuje postup v rámci VDA 6.1 od IATF 16949, pretože možnosti zlepšenia sú u VDA 6.1 stanovené objektívne (graficky hodnotené). Požiadavky normy VDA 6.1 sú vypracované formou katalógu otázok, ktorý obsahuje presné definície s výkladom. Na základe tohto katalógu dochádza k hodnoteniu splnenia požiadaviek pomocou vlastného hodnotiaceho kľúča.

Najvýznamnejšie zmeny v 5. vydaní:

 • Obsah bol upravený podľa prevažujúcich požiadaviek ISO 9001:2015.
 • Otázky boli nastavené podľa zodpovedajúceho obsahu ISO 9001:2015.
 • Dôležité definície ISO 9001:2015 boli pridané do požiadaviek (napr.: príležitosti a riziká, zainteresované strany alebo zdokumentované informácie).
 • Otázka riadenia rizík bola ešte viac zdôraznená.
 • Požiadavky kladené na kvalifikáciu a zachovanie kvalifikácie audítorov boli tiež zahrnuté (pôvodne boli stanovené vo VDA časti 6).
 • Každá otázka je rozdelená podľa jednotného vzorca: otázka, podmienky a definície, vysvetlenia a požiadavky/doplnky.
 • Článok 5 „Finančná súvaha systému manažérstva kvality“ prešla revíziou v súvislosti s VDA časťou „Quality Related Costs – Náklady súvisiace s kvalitou“
 • Článok 20 „Poskytovanie služieb“ bol novo opísaný.
 • Systém hodnotenia bol novo presunutý do VDA časti 6.
Akreditácia

Quality Austria – vzdelávacia, certifikačná a hodnotiaca spoločnosť je akreditovaná pre poskytovanie certifikácie podľa VDA/QMC od 12/1996. Pre VDA 6.2 a VDA 6.4 je Quality Austria akreditovaná od 03/1999.

Pre všetky tieto štandardy bola Quality Austria prvým akreditovaným certifikačným orgánom v Rakúsku.

Súvisiace štandardy

Rôzne VDA časti a špecifikácie výrobcov, ISO 9001 a IATF 16949.

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22