Automobilový priemysel

Interný audítor v automobilovom priemysle kompaktne

Základné znalosti - kompaktne a rýchlo

Tento kompaktný kurz, ktorý je zakončený skúškou, sprostredkuje účastníkom základné znalosti o vykonávaní interných auditov podľa štandardu IATF 16949.

Profesijná orientácia

Interní audítori v automobilovom priemysle majú základné znalosti týkajúce sa vykonávania interných auditov a môžu ich využiť na audit svojej vlastnej organizácie (tzv. audity 1. strany). Disponujú tiež základnými znalosťami noriem ISO 19011, ISO 9001 a IATF 16949. Okrem toho disponujú aj znalosťami Core Tools používanými v automobilovom priemysle.

Štruktúra kurzu

  • Systém riadenia kvality v automobilovom priemysle (2 dni)
  • Interný audítor v automobilovom priemysle kompaktne (3 dni)
    • Kurz interného audítora v automotive
    • Skúška

Pre viac informácií a termíny kurzu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
+43 732 34 23 22