Automobilový priemysel

IATF 16949:2016

Motivácia a benefity

IATF 16949:2016 je celosvetovo používaný štandard pre automobilový priemysel, ktorý značne prispel k harmonizácii požiadaviek kladených na manažérske systémy v tomto odvetví. IATF 16949 je globálne uznávaný všetkými výrobcami automobilov a je vyžadovaný v rámci dodávateľských i subdodávateľských reťazcov.

V priebehu certifikácie podľa IATF 16949 splní spoločnosť automaticky aj požiadavky kladené ISO 9001. Pomocou IATF preukazuje aj splnenie základných očakávaní výrobcov automobilov a dodávateľov v tomto odbore.

Ide o prvé vydanie tohto štandardu, pretože IATF 16949:2016 je nástupníckou normou ISO/TS 16949:2009. Tento štandard stanovil základy manažmentu riadenia v automobilovom priemysle a relevantných spoločnostiach poskytujúcich v ňom služby. IATF reflektuje požiadavky klientov a noriem ISO 9001:2015 a 9000:2015. Certifikácia podľa IATF 16949 môže byť uskutočnená iba certifikačným orgánom uznaným a akreditovaným IATF (International Automotive Task Force) a špeciálne kvalifikovanými audítormi. IATF 16949 je harmonizovaným štandardom, ktorý zahŕňa požiadavky kladené na manažment kvality celosvetovo významných výrobcov automobilov.

Certifikácia podľa IATF garantuje ďalší strategický rozvoj manažmentu kvality založeného podľa ISO 9001 a to vďaka integrácii ďalších požiadaviek pre automobilový priemysel, ktoré sú zahrnuté do manažmentu a štruktúry riadenia. Ako predpoklad na prijatie medzi dodávateľov automobilového priemyslu dnes mnohí výrobcovia automobilov povinne požadujú práve certifikáciu podľa IATF 16949:2016. Táto požiadavka obsahuje aj doklad o tom, že všetci dodávatelia zapojení v dodávateľskom reťazci sú certifikovaní minimálne podľa ISO 9001:2015 a ďalej vo svojich procesoch postupujú v zhode so štandardom IATF 16949:2016.

Ciele
 • používanie základných riadiacich nástrojov v automobilovom priemysle
 • ďalší rozvoj a zlepšenie procesov
 • zaistenie fungovania procesov v rámci výrobného procesu (procesná spôsobilosť, bezpečnosť produktov, manažment záruk, dodávateľský manažment)
 • zníženie strát a odpadu v dodávateľskom reťazci
 • optimalizácia hodnotového reťazca (efektivita procesov)
Cieľová skupina
 • automobilový priemysel a jeho dodávatelia
 • celý dodávateľský reťazec v rámci automobilového priemyslu; vzťahuje sa na priamých aj nepriamych dodávateľov súčiastok používaných vo vozidlách
Kritériá

Požiadavky normy IATF 16949:2016 sú dodatočne definované k zodpovedajúcim článkom ISO 9001:2015. Ide napríklad o:

 • požiadavky bezpečnosti relevantných súčastí a procesov
 • zvýšené nevyhnutné predpoklady na vysledovateľnosť pôvodu produktov
 • požiadavky na produkty so zabudovaným softvérom
 • záruka riadenia v súvislosti s „NTF“ (no trouble found – nenájdené žiadne problémy)
 • jasný manažment subdodávateľov a dodávateľov s konkrétnejšie stanovenými podmienkami
 • doplnenie požiadaviek kladených na zodpovednosť spoločnosti
Akreditácia

Quality Austria je akreditovaná IATF od 01/2001 a je prvým rakúskym certifikačným orgánom akreditovaným IATF podľa IATF 16949 (pôvodne ISO/TS 16949).

Súvisiace štandardy

VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4, ISO 9001

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22