Automobilový priemysel

Automobilový priemysel

Automobily sú zložité stroje s vysokými nárokmi na bezpečnosť. Akákoľvek chyba vo výrobe má spravidla vážne následky a znamená vysoké náklady. Automobilový priemysel sa preto snaží zabrániť vzniku týchto chýb pomocou prísnych pravidiel a enormne vysokých kvalitatívnych požiadaviek kladených na všetkých dodávateľov. Quality Austria sa podieľa na vývoji automobilových štandardov už od roku 1995 a ponúka všetky požadované certifikácie a uznávané školenia, pomocou ktorých spoločnosti preukazujú splnenie týchto vysokých nárokov. Okrem nižšie uvedených produktov pre vás radi pripravíme špeciálne riešenie na mieru.

IATF 16949

IATF 16949:2016 je celosvetovo uznávaný štandard pre automobilový priemysel. Tento štandard značne prispel k harmonizácii požiadaviek kladených na systémy riadenia v automobilovom priemysle. IATF 16949 je globálne uznávaný všetkými výrobcami automobilov a je požadovaný v rámci celého dodávateľského reťazca.

Spoločnosť certifikáciou podľa IATF 16949 tiež preukazuje splnenie požiadaviek normy ISO 9001, výrobcov automobilov a dodávateľov.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

No post was found with your current grid settings. You should verify if you have posts inside the current selected post type(s) and if the meta key filter is not too much restrictive.
+43 732 34 23 22