Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Systém riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Tri témy - jeden kurz

Normy, právne predpisy a vyhlášky ponúkajú v dnešnej dobe veľké množstvo modelov v oblasti:

 • kvality
 • životného prostredia
 • bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Organizácie vytvárajú alebo chcú zaviesť systémy riadenia kvality ISO 9001, životného prostredia ISO 14001 a/alebo EMAS, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ISO 45001, SCC a SCP. Často sa objavujú rozdielne kategórie zodpovedností, ciele, ktoré, ako ukazuje audítorská prax, často pôsobia protichodne.

Prevádzky stále viac vsádzajú na implementáciu integrovaných systémov riadenia. Integrácia ponúka mnoho výhod: jasne rozdelenej zodpovednosti, prehľadnosť celého systému spoločnosti a z toho plynúca optimalizácia nákladov.

Otázkou teda nie je, či je integrácia tou správnou cestou – tu sa všetci zhodneme, otázkou zostáva, ako nastaviť optimálnu integrovanú štruktúru. Integráciu musí tiež zodpovedať jednotná dokumentácia a zohľadnenie všetkých podstatných prvkov systému.

Pri úspešnom absolvovaní všetkých troch tematických okruhov, dostanú účastníci certifikát „Manažér integrovaných systémov riadenia“ a „Auditor integrovaných systémov riadenia“.

Profesijná orientácia

Reprezentant systému riadenia BOZP

Reprezentanti systému manažmentu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami pre zavedenie aj nastavenie špecifických systémov riadenia bezpečnosti a zdravia s ohľadom na bežnú úpravu, napr. ISO 45001, SCC, SCP a podľa stavu techniky. Vedia, ako nastaviť a postupovať pri integrácii s ostatnými systémami riadenia, napr. pre životné prostredie a kvalitu. Vďaka tomu majú základné zručnosti pre vykonávanie interných auditov.

Manager systému riadenia BOZP

Manažéri pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci disponujú potrebnými znalosťami a zručnosťami pre vytvorenie a ďalší rozvoj efektívneho systému riadenia bezpečnosti a ochrany zdravia, pre vedenie potrebnej dokumentácie a vykonávanie interných bezpečnostných auditov. Vedia, ako nastaviť a postupovať pri integrácii s ostatnými systémami riadenia, napr. pre životné prostredie a kvalitu. Pre zmenu manažmentu bezpečnosti a zlepšenie s tým súvisiacich procesov, vedia používať zodpovedajúce nástroje.

Štruktúra kurzu

Reprezentant systému riadenia BOZP

 • Integrovaný systému riadenia - požiadavky (3 dni)
 • Systém riadenia BOZP (3 dni)
 • Integrovaný systém riadenia - pracovné právo a právo životného prostredia (2 dni)
 • Integrovaný systém riadenia - metódy a nástroje (3 dni)
 • Skúška Reprezentant systému riadenia BOZP (1 deň)

 

Manager systému riadenia BOZP

 • Operatívne techniky riadenia BOZP (3 dni)
 • Integrovaný systém riadenia - rozvoj organizácie (3 dni)
 • Skúška Manažér systému riadenia (2 dni)

Pre viac informácií, termíny a cenu nám napíšte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22