Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

SCP (Certifikát pre agentúry práce)

Motivácia a benefity
SCP (Safety Certificate Personnel Leasing / Bezpečnostný certifikát pre agentúry práce) je akreditovaným štandardom systému riadenia BOZP (bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci) pre agentúry práce. SCP je tiež vhodný pre hodnotenie v spoločnostiach, ktoré dočasne zamestnávajú agentúrnych zamestnancov.
Základ systému manažmentu BOZP je tvorený záväzkom manažmentu vytvoriť a udržiavať ochranu zdravia a bezpečnosť práce ako jeden z dôležitých cieľov spoločnosti. Na základe hodnotenia rizík vykonaných v spoločnosti zamestnávajúcej agentúrnych zamestnancov sú následne určené požiadavky na pracovníkov. Tento BOZP systém vyniká hlavne vďaka jasnej štruktúre a konkrétnym požiadavkám, ktoré sú kladené na implementáciu a dokumenty.
Systém riadenia BOZP je založený na manažmente bezpečnosti, zdravia a životného prostredia podľa štandardu SCC. Zahŕňa všetky dôležité požiadavky na vytvorenie a implementáciu systému riadenia BOZP. Súčasť štandardu SCC tvorí checklist, ktorý je tiež kľúčovou záležitosťou. SCP checklist zahŕňa všetky požiadavky vo forme otázok a testovacích kritérií. Ďalej je dôležitou súčasťou monitoring, vedenie a využitie manažérskych nástrojov, akými sú komunikácia, inšpekcia a analýzy udalostí (nehody, poškodenie majetku atď.).
V centre záujmu stojí štatistika súčasných nehôd a preukázateľná prevencia ich počtu.
Percento pracovnej absencie z dôvodu choroby a počet nehôd s dlhodobými následkami je vďaka aplikácii SCP celkovo znížené. Toto zaisťuje nielen lepší zdravotný stav zamestnancov, ale aj zvýšenie ich motivácie. Spolupráca medzi klientmi a agentúrami práce je oveľa jednoduchšia. Celkovo môže dôjsť k zníženiu nákladov vďaka minimalizácii počtu nehôd.
Ciele
 • zníženie počtu a vyvarovanie sa stratám spôsobeným nehodami
 • podpora interného systému zdravotnej starostlivosti
Cieľová skupina

agentúry práce

Kritériá

V rámci štandardu SCP je základným prvkom SCC checklist. Tento checklist zahŕňa požiadavky formou otázok a testovacích kritérií. Checklist sa skladá zo siedmich súčastí a ideálne sa hodí pre riadenie ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci v spoločnosti:

 • zásady ochrany bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • posúdenie rizík
 • vzdelávanie, informovanosť a stretnutia
 • komunikácia týkajúca sa bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • monitoring bezpečnosti, zdravia a životného prostredia
 • oznamovanie, registrovanie a skúmanie nehôd, incidentov a nebezpečných situácií
 • identifikácia a nastavenie akčného plánu pre bezpečnosť, zdravie a životné prostredie

Požiadavky stanovené v rámci povinných otázok musia byť kompletne splnené bez možnosti výnimky. Čo sa týka povinností definovaných v doplnkových otázkach, tu platí nutnosť splnenia minimálneho počtu. Toto minimum je stanovené na základe súčtu maxima všetkých bodov zo všetkých otázok.

Akreditácia

Podľa federálnej zbierky zákonov č. 153 publikovanej 22. mája 2009 je Quality Austria – Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH akreditovaná pre certifikácie organizácií podľa SCP.

Súvisiace štandardy

ISO 9001, ISO 14001, SCP, SA 8000, SQAS, ISO 45001, EN 13816 aBezpečnosť na železniciach podľa čl. 9 Smernice (EU) 2016/798 (2004/49)

  Poptávka

  Pole označená hvězdičkou (*) musí být vyplněna!

  Potřebujete konkrétní informace?

  Ušetrite

  -50%

  Ušetrite!

  qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

  S námi dosáhnete Vašich dlouhodobých cílů!

  +43 732 34 23 22