Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

In-house kurzy bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Prehľad

Quality Austria ponúka všetky série kurzov, jednotlivé školenia, semináre a obnovovacie kurzy (refreshing) aj ako in-house variant.

Pre viac informácií a nastavenia in-house školenia na mieru nám napíšte.

Termín aj obsah kurzu nastavíme podľa vašich potrieb. Pre detailné informácie nás kontaktujte.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

+43 732 34 23 22