Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Bezpečnosť

Situácia na poli BOZP (Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci) je ovplyvnená mnohými faktormi, napr. novými technológiami, ktoré dávajú vzniknúť novým prístupom k práci a menia charakter ponúkaných pozícií. Vek ekonomicky aktívnych osôb sa tiež mení. Vďaka globalizácii môžu byť zdravotné riziká a nebezpečenstvá, ktoré boli predtým na míle vzdialené, šírené celosvetovo vo veľmi krátkom časovom úseku. Ak chceme chrániť zdravie našich zamestnancov a zaistiť ekonomickú silu a konkurencieschopnosť, musíme proaktívne čeliť týmto výzvam. Systémy manažmentu bezpečnosti práce podporujú preventívne činnosti a pomáhajú prekonávať výzvy súvisiace so zaistením bezpečného a zdravia nezávadného pracovného prostredia.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Systém manažmentu Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) si kladie za cieľ ochranu zamestnancov a ich okolia pred udalosťami ohrozujúcimi ich zdravie. Vysvetľuje špecifické procesy a postupy riadenia, ktoré organizácia zaviedla v rámci prevencie nebezpečných incidentov a zmiernenia ich dopadov.

Manažment ochrany zdravia a bezpečnosti zahŕňa nasledujúce body: spoločnosť a zamestnanci, identifikácia a vyhodnotenie nebezpečných udalostí, monitoring procesov, bezpečnú realizáciu zmien, plánovanie prvej pomoci, vyhodnotenie spôsobilosti manažmentu BOZP a jeho systematickej revízie.

Ušetrite

-50%

Ušetrite!

qualityaustria bonus program zahŕňa vzdelávanie aj certifikáciu systémov, produktov a osôb. Navyše ho každý rok pravidelne aktualizujeme.

Ing. Matúš Kisela, Ph.D.

regionálny zástupca SK, produktový špecialista pre oblasť integrovaných systémov riadenia a informačnú bezpečnosť odeslat e-mail

Ing. Petr Kopecký, Ph.D., DBA, LL.M.

regionálny manažér CZ & SK

+43 732 34 23 22