Získajte náskok

Školenie a certifikácia osôb

Kladieme dôraz na uplatnenie znalostí v praxi a dlhodobý rozvoj všetkých účastníkov. Nezáleží na tom, či ste začiatočník alebo profesionál – u nás nájdete to pravé školenie pre vaše potreby. Vyberte si svoj ideálny balíček školenia z celkom viac ako 100 verejných kurzov, seminárov a opakovacích kurzov. Vzdelávací program sa neustále vyvíja a prispôsobuje súčasným podmienkam, takže vo všetkých kurzoch zohrávajú svoju úlohu súčasné trendy a najnovšie know-how. Vďaka tomu a vďaka zohľadneniu podmienok špecifických pre dané odvetvie môžete to, čo ste sa naučili, priamo začleniť do svojej každodennej práce. Kurzy organizujeme v Českej republike, na Slovensku av Rakúsku.

Vaša cesta k certifikátu

Certifikát qualityaustria je vydaný po kladnom preverení a splnení všetkých kritérií stanovených v certifikačnom programe.

Quality Austria si je vedomá dôležitosti nestrannosti pri vykonávaní svojich certifikačných činností a vo svojom systéme riadenia upravila riešenie prípadných stretov záujmov, aby bola zaistená objektivita všetkých certifikačných činností.

Prečo naše kurzy?

Pretože sú:

 • interaktívne a komplexné
 • ponúkajú interdisciplinárny pohľad na dané témy vrátane priamej aplikácie v praxi
 • založené na tímovej spolupráci a príkladoch z každodennej praxe
 • venované aj prezentácii výsledkov
 • podporujúce odbornú diskusiu
 • využiteľné v praxi
 • modulárne nastavené - skombinujte si vybrané časti kurzov, ako vám vyhovuje
 • obsahovo pripravené tak, aby spĺňali potreby pre záverečné hodnotenie a podmienky akreditácie

Kompetencia lektorov = najvyššia hodnota

Naši lektori majú bohaté skúsenosti priamo z praxe a ďalej ešte podporené znalosťami rôznych odborov a štandardov. Jasne stanovený postup pre vymenovanie lektorom qualityaustria zaisťuje odbornú spôsobilosť a kompetencie vrátane povinnosti ďalšieho rozvoja. Vďaka tomu môžeme zaručiť, že účastníci našich kurzov majú príležitosť ťažiť nielen z odborných znalostí, ale aj praktických skúseností.

Medzinárodný úspech s kvalitou

Školenia qualityaustria sú vždy nastavené podľa potrieb danej organizácie s ohľadom na národnú legislatívu a predpisy, rovnako ako na relevantné ekonomické aspekty.

 • V rámci našich medzinárodných pracovných skupín rozvíjame nadnárodný a multikultúrny pohľad na dané témy, ktoré následne integrujeme do našich služieb.
 • Zapojenie sa do medzinárodných komisií taktiež zabezpečuje medzinárodné uznanie kurzov a vzdelávacích programov qualityaustria.

Sme držiteľmi akreditace BMDW (Ministerstvohospodárstva a digitalizácie) pre oblasť certifikácie osôb podľa ISO 17024.

Ako akreditovaný certifikačný orgán máme povinnosť dodržiavať zásady nezávislosti a objektivity. Naše kompetencie sú preto pravidelne overované a certifikované.

Sme rakúskym zástupcom EOQ (European Organization for Quality), vďaka čomu môžeme tiež vydávať medzinárodne uznávané certifikáty EOQ.

"Nie je vzdelávanie ako vzdelávanie. Ani v dobách časovej tiesne sa nespoliehajme na rýchle učiace metódy. Dôležité je nielen vedieť odovzdávať informácie inovatívnym spôsobom, ale tiež zabezpečiť, že si účastníci kurzu odnesú kompetencie a zručnosti potrebné pre aplikáciu získaných znalostí do praxe."

Mag. Dr. Anni Koubek, prokuristka Quality Austria pre oblasť inovácií a rozvoja kvality

Nadčasovosť, kontinuita a udržateľnosť

qualityaustria kurzy

Filozofia našich kurzov

Dnes a denne sa snažíme prevádzať naše firemné motto „Úspech s kvalitou“ do reality. Nadobudnutie kompetencií s trvalo udržateľnou hodnotou je základnou miešajúcou všetkých našich kurzov.

 • Naša medzinárodná sieť podporuje stretávanie a výmenu informácií medzi expertmi, nositeľmi informácií, konzultantmi a technickými expertmi.
 • Vďaka komunikácii a zapojeniu všetkých uvedených strán spolu s našimi lektormi a audítormi je v našich kurzoch, workshopoch, seminároch a refreshingu zaistené prepojenie teórie s praxou.
 • Kurzy qualityaustriasú pravidelne aktualizované, aby stále obsahovali najnovšie trendy a informácie.

Modulové kurzy - postavené na mieru

Vzdelávacie programy qualityaustria sú vďaka ich modulárnej štruktúre zostavené na mieru podľa potrieb každého účastníka. Takmer každá súčasť kurzu môže byť absolvovaná samostatne. Kurzy, školenia i obnovovacie semináre (refreshing) sú všetky zložené z modulových častí, ktoré si účastník môže sám poskladať.

Každý kurz qualityaustria je nastavený tak, aby účastníkov optimálne pripravil na záverečnú skúšku. Tá je skladaná a hodnotená na základe objektívnych kritérií a výsledkov. Podmienky skladania jednotlivých skúšok sú definované v certifikačných programoch podľa Štandardu ISO 17024, ďalej testované a odsúhlasené zo strany rady qualityaustria. Okrem absolvovania samotného školenia môžu byť súčasťou podmienok úspešného ukončenia kurzy aj pracovné skúsenosti či predchádzajúce vzdelanie.

Štruktúra našich kurzov

Kurzy a série kurzov
Jednotlivé kurzy a modulové série kurzov slúžia na komplexné porozumenie témy a na prípravu k záverečnej skúške ukončenej osobným certifikátom. Kurzy postupne prechádzajú celou témou, od samotných základov až po komplexné otázky. Väčšina Quality Austria kurzov je harmonizovaná na celosvetovej úrovni, vďaka čomu sú tiež globálne uznávané. Podľa rozsahu a matérie kurzu je obsah rozdelený na 1 – 5 modulových blokov. Vo väčšine prípadov môžu jednotlivé moduly byť absolvované úplne nezávisle na sebe. Avšak na základe našich dlhodobých skúseností odporúčame nastaviť kurzy v následnosti, ktorá je uvedená v jednotlivých sekciách a grafikách. Nadobudnuté znalosti sú následne overené v záverečnej skúške.
Semináre
Semináre sa zameriavajú na témy technického charakteru, ako sú zmeny noriem, ich vývoj či iné odborné trendy. Semináre poskytujú skvelú príležitosť, ako sa zoznámiť s aktuálnym dianím či si osviežiť už nadobudnuté znalosti. Nie sú teda vhodné nielen pre expertov z vybraných oblastí, ale aj pre vedúcich pracovníkov a manažérov či technických odborníkov, ktorí chcú získať potrebné znalosti na jednom mieste. Preto tvorí súčasť seminára aj výmena skúseností a best practice.
Obnovovacie semináre (refreshing)
Obnovovacie kurzy organizované qualityaustria slúžia na aktualizáciu a doplnenie znalostí, metód a kompetencií. Pre účasť na obnovovacích kurzoch je nutné mať absolvovaný základný kurz a taktiež praktické skúsenosti z danej oblasti. Súčasťou každého refreshingu je nielen otázka aktuálneho vývoja v danej oblasti, či už výskumu, právneho rámca alebo štandardov, jedná sa tiež o možnosť odbornej diskusie a vzájomnú výmenu skúseností účastníkov. Preto je v rámci refreshingu tiež venovaný priestor otázkam z praxe a odbornej diskusii. Mnoho certifikátov vyžaduje po uplynutí určitej doby na predĺženie ich platnosti návštevu obnovovacieho seminára. Refreshing vyžaduje aktívne zapojenie všetkých účastníkov, ale nie je zakončený skúškou.
e-learning / webináre / Moodle
Znalosti na jedno kliknutie - nové webináre qualityaustria !Na našich stránkach sa dozviete všetko potrebné o aktuálnych online kurzoch, webinároch a e-learningu. Chcete mať istotu, že vám nič neunikne? Prihláste sa k odberu nášho newslettera quality TIMES a majte prísun čerstvých noviniek z oblasti manažmentu kvality, životného prostredia i bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
In-house kurzy
Kurzy priamo u vás v spoločnosti! Ide o jednu z najefektívnejších foriem vzdelávania, in-house kurzy si totiž užijete v kruhu vašich kolegov, vedúcich a manažérov, navyše ušité na mieru vášmu oboru podnikania vrátane vybraných prípadových štúdií. Všetky kurzy qualityaustria môžu byť taktiež realizované ako in-house kurzy s obsahom nastaveným na základe priania klienta. Vy určujete, čo chcete a to aj dostanete. V priebehu samotného kurzu je venovaný priestor špecifickým potrebám danej organizácie a zároveň je vďaka uzavretému okruhu zúčastnených osôb zaistené, že žiadne citlivé informácie neuniknú mimo organizácie. Obzvlášť pre väčšie spoločnosti môže byť in-house forma výhodnejšia z pohľadu nákladov, pretože odpadá povinnosť hradiť cestovné, stravné a ďalšie položky. Spoločné školenie môže mať navyše pozitívny vplyv na tímového ducha a internú spoluprácu.

Potrebujete ďalšie informácie

Radi vám pomôžeme!

Stačí nám napísať!

+43 732 34 23 22